O-STA

Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati? - 3. Del

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb s katero se obdavčujejo dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

Kateri so tisti prihodki, od katerih vam dohodnine ni potrebno plačati smo pisali tudi v prvem in drugem delu prispevka Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati.

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

Oprostitve plačila dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem so navedene v 76. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2, od katerih se dohodnina ne plačuje;

 • dohodek iz oddajanja premičnin v najem, (ne velja za dohodke iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem)
 • materialnih vlaganj najemnika, potrebni za ohranitev uporabne vrednosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča
 • pogodbenega dohodka preživljanca (ob dosmrtnem preživljanju)
 • dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma (na državni ali lokalni ravni in če dohodek ne presega 42 eurov)

Dohodek iz obresti

Oprostitve plačila dohodnine od dohodka iz obresti so navedene v 82. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2, od katerih se dohodnina ne plačuje;

 • obresti, od preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov
 • pozitivne obresti na pozitivno stanje na bančnem TRR, pri vlogah na vpogled
 • dohodka iz življenjskega zavarovanja (sklenjeno za primer smrti in se dohodek izplača zaradi smrti osebe)
 • dohodka iz življenjskega zavarovanja (če se dohodek zahteva izplača po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju ter če je sklenitelj zavarovatelj in upravičenec ista oseba)
 • obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (sklenjene najmanj za dobo 5 let)
 • 50% zneska obresti na obveznice (prejetih kot odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo)
 • obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad (vodene na posebnem transakcijskem računu)

Kapitalski dobički

Oprostitve plačila dohodnine od kapitalskih dobičkov so navedene v 96. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2, od katerih se dohodnina ne plačuje:

 • odsvojitvev stanovanja ali stanovanjske hiše - ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem - v katerem je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo
 • pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva, se dohodnine ne plača
 • odsvojitvi investicijskih kuponov (pod pogojem, da so bili pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij)
 • odsvojitvi dolžniških vrednostnih papirjev
 • odsvojitvi deleža, pridobljenega na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega kapitala družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske družbe)

Drugi dohodki

Oprostitve plačila dohodnine od drugih dohodkov so navedene v 107. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2, od katerih se dohodnina ne plačuje:

 • nagrade in priznanja za izjemne dosežke (področja: znanstveno raziskovanje, humanitarstvo, kultura, šport, vzgojno izobraževanje, prostovoljstvo)
 • kritje stroškov dnevnice in prevoza (povračilo izplačano članu volilnega odbora - do višine po Uredbi)
 • dnevnih povračil stroškov po pravilih EU (vezano prejemke na TMIS oz. "Twinning" projekt)
 • kritje stroškov dnevnice, nočitve in prevoza (fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov do višin po Uredbi)
 • izplačila odkupne vrednosti izplačevalcu pokojninske rente - v enkratnem znesku
 • prenosa sredstev, ki je opravljen v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • družinske invalidnine in družinskega dodatka (za družinske člane padle, umrle ali pogrešane ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo 1991.

Izračun dohodnine 2016

Na naši spletni strani lahko opravite Informativni izračun dohodnine 2016.

Sorodne vsebine

Pripravil: Jure Filip, Data d. o. o.