O-STA

Upravljanje modrih con se prenaša na komunalno podjetje

Velenje, 6. december 2016 - Mestna občina Velenje bo s 1. januarjem 2017 upravljanje modrih con prenesla na Komunalno podjetje Velenje.

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, bodo lahko tudi v prihodnje vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejali na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 8961 872.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge; Mirujoči promet, taksi služba) so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone. Abonmaje za leto 2017 bo možno zamenjati v mesecu januarju (v prvem tednu januarja za cono A, v drugem tednu januarja za cono B, v tretjem tednu januarja za cono C in v četrtem tednu januarja za cono D).

Stanovalci znotraj območja določene modre cone lahko parkirajo z abonmaji, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila. Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev, prvi abonma stane 8 evrov, drugi pa 30 evrov. Abonma velja le v eni coni in se zanj plača letni pavšal, ki se med letom ne spreminja.

Abonmaji in dovolilnice za garažno hišo Gorica, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila, bodo veljali do zamenjave oziroma najkasneje do 17. februarja 2017. Tem uporabnikom ni potrebno pošiljati vlog, saj bodo uslužbenci nove dokumente pripravili na podlagi letošnjih podatkov.

Občani, ki si želijo pridobiti dovolilnico za parkiranje v srednji (drugi) in spodnji (tretji) etaži garažne hiše Gorica, bodo plačali letni pavšal v višini 180 evrov, ne glede na čas nakupa (pavšalne cene ostajajo vse leto enake).

Ostale parkirne karte (letne in mesečne) bodo veljale do 13. januarja. Uporabnike teh parkirnih kart pozivamo, da vloge za pridobitev novih kart oddajo že v mesecu decembru in tako omogočijo pravočasno administrativno obravnavo vlog.

Naročilnice, ki jih izdajajo podjetja za nakup parkirnih kart, se morajo glasiti na Komunalno podjetje Velenje.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje