O-STA

"Odličen v znanosti" tudi prof. dr. Damijan Miklavčič z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko

Na dogodku "Odlični v znanosti s področja medicine" 5.12.2016, v Kavarni Union, je svoj nagrajeni dosežek iz leta 2015 predstavil tudi prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Elektroporacija - metoda prihodnosti

Projekt "Odlični v znanosti" - eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) - je namenjen predstavitvi znanstvenih dosežkov strokovni in splošno javnosti, pa tudi spodbujanju povezav med potrebami družbe na eni strani in rešitvami s strani znanosti na drugi. Izbor petih najboljših znanstvenih dosežkov v letu 2015 je opravil Znanstveni svet vede Medicina na ARRS. Med njimi je tudi prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in njegovi dosežki na področju elektroporacije. Elektroporacija je pojav, s katerim opišemo povečano prepustnost celične membrane, do katere pride zaradi izpostavitve celic električnemu polju zadostne jakosti. Imenujejo jo tudi metoda prihodnosti in je izjemno vsestranska ter uporabna na različnih področjih. Prof. dr. Miklavčič je eden vidnejših strokovnjakov in raziskovalcev elektroporacije. V zadnjih letih jo s sodelavci preučuje na različnih nivojih biološke kompleksnosti, pa tudi njeno uporabo na različnih področjih: v biomedicini, biotehnologiji in živilski tehnologiji.