O-STA

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Velenje, 6. december 2016 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si je objavljen javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Javni razpis bo trajal od 5. decembra 2016 do 9. januarja 2017, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture.

Razpisanih je pet področij: A - kulturni programi, B - kulturni projekti, C - kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D - delovanje zveze kulturnih društev in E - projekti medkulturnega dialoga.

Za izvedbo javnega razpisa Mestna občina Velenje namenja 88.050 evrov, in sicer za razpisno področje A 30 tisoč evrov, za razpisno področje B 35 tisoč evrov, za razpisno področje C 15 tisoč evrov, za razpisno področje D 4.850 evrov in za razpisno področje E 3.200 evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 9. januarja 2017 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje - Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje