O-STA

Novi električni polnilni postaji v Velenju

Velenje, 6. december 2016 - V Mestni občini Velenje smo postavili dve novi električni polnilni postaji, in sicer za občinsko zgradbo in v kletni etaži garažne hiše Mercator. Polnilni postaji, ki ustrezata vsem predpisanim normativom, z močjo 22 KW imata dva priključka na eni postaji in omogočata hitro polnjenje 24 ur vse dni v letu.

Novi električni polnilni postaji na parkirišču za avtomobile prvotno nista namenjeni za polnjenje manjših električnih vozil - električna kolesa, skuterji ali ostala manjša električna vozila. Vendar boste lahko na teh postajah polnili tudi manjša električna vozila s pomočjo adapterja/pretvornika, ki je na voljo vse dni v letu v Turistično-informacijskem centru Velenje (Vila Bianca, Stari trg 1).

Polnilni postaji sta s stroški gradbenih in inštalacijskih del znašali 14.861,87 evrov.

Vsem uporabnikom želimo omogočiti hitro, učinkovito ter brezplačno polnjenje in parkiranje (v času polnjenja) električnih avtomobilov. Želimo tudi spodbuditi k uporabi električnih vozil in tako prispevati k izboljšanju kvalitete zraka v mestu ter zagotoviti okolju prijazno mobilnost in prehod na nove zelene tehnologije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje