O-STA

Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo predvidoma jutri objavilo razpis za evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Za evropska sredstva lahko kandidirajo in jih prejmejo tudi mikro in mala podjetja.

Več informacij

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dober milijon evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 80 odstotkov oziroma 840.000 evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

V okviru javnega razpisa bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednjih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga na prvo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020 s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, t. i. "Seal of Exellence", a zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za sofinanciranje.

Poleg navedenega pa se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (razen v področje trajnostnega turizma).

Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij!

Klikni in deli

Prijava na brezplačno izobraževanje

Javni razpis bo prispeval k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. MSP-jem bo omogočil pripravo kakovostnejših prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, kot tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

Vir: SVRK

Za vas smo pripravili naslednja brezplačna izobraževanja, ki vam bodo pomagala pri odločitvi ob vstopu v podjetništvo:

Prijava na brezplačno izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Javni razpisi Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p.

Oznake Avtorski članki evropska sredstva inovativni projekti mala in srednja podjetja študije izvedljivosti inovativnih projektov