O-STA

Opomnik: Predstavitev orodja za samodejno postavljanje vejic v slovenščini

Spoštovani,
vabimo vas na predstavitev orodja za samodejno postavljanje vejic v slovenščini, ki ga bo predstavil dr. Peter Holozan iz podjetja Amebis d.o.o. Predstavitev bo potekala v torek, 13. decembra 2016, ob 15.30 v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5. nadstropje).

Naslov predavanja: Kako Besana popravlja vejice?
Besana (http://besana.amebis.si) je slovnični pregledovalnik za slovenščino, v katerem je precejšen del namenjen popravljanju vejic v besedilih. Ta del je bil v zadnjih letih precej dopolnjen, kar je v precejšnji meri posledica uvedbe analize zgradbe povedi. Na predavanju bo predstavljen način dela Besane in osnove delovanja analize povedi. Predstavljena bo tudi zbirka primerov rabe vejice Vejica 1,0, ki omogoča tako preizkušanje programov za postavljanje vejic kot tudi uporabo strojnega učenja za postavljanje vejic.

Lep pozdrav,
Polona Movrin

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Polona Movrin
samostojna strokovna sodelavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216, M.: +386 31 325 513
polona.movrin@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si