O-STA

Prenovljena Vila Mojca odpira vrata

V teh dneh smo zaključili s prenovo objekta Vila Mojca.

Vila Mojca bo 18 lokacija Vrtca Velenje, ki ga kot drugi največji vrtec v Sloveniji s 79 oddelki obiskuje 1400 otrok. Nova enota bo spadala pod okrilje organizacijske enote Najdihojca, ki je v njeni neposredni bližini. Januarju 2017 bomo v prenovljene prostore preselili tri oddelke oziroma 80 otrok, ki bodo lahko bivali v štirih svetlih, prostornih in po zahtevanih normativih ter standardih opremljenih igralnicah.


Igralnice v Najdihojci pa bodo pripravljene in na voljo mlajšim otrokom, ki se bodo vključevali v naš vrtec v prvi polovici leta.

Obnova Vila Mojce je v celoti stala 235 tisoč evrov. V te stroške so všteta strojna, elektro in gradbena dela, hidroizolacija, nadzor, varstvo pri delu, nakup kuhinje, pohištva, zunanjega igrala, nove ograje okrog zunanjega igrišča in gradnja dovozne poti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje