O-STA

NLB zaključila leto 2016 z organizacijo tretje izdaje komercialnih zapisov družbe SIJ

NLB je danes, 16. decembra, uspešno zaključila postopek tretje izdaje komercialnih zapisov družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIK03. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi.


Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Zaradi velikega interesa investitorjev po nakupu komercialnih zapisov, ki je močno presegal končno vrednost izdaje, je SIJ izdal komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku 30 milijonov evrov. Komercialni zapisi SIK03 z zapadlostjo dne 15. decembra 2017 imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini 1,20 odstotka letno, tako letošnja izdaja predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja skupine SIJ.

NLB omogoča slovenskim podjetjem kombinacijo kreditnega in alternativnega financiranja

"NLB je v letu 2016 z izdajo obveznic družb Telekom Slovenije in GEN-I ter komercialnih zapisov družb Gorenje, Mercator in SIJ organizirala pet izdaj dolžniških podjetniških vrednostih papirjev v skupni vrednosti 192 milijonov evrov", je povedal direktor investicijskega bančništva in skrbniških storitev NLB Andrej Meža. "Hkrati je NLB v letu 2016 organizirala večje število sindiciranih posojil za slovenska podjetja v skupni vrednosti skoraj 800 milijonov evrov. Tako NLB, kot največja finančna institucija v Sloveniji, slovenskim podjetjem ponuja možnost organizacije tako kreditnega, kot alternativnega financiranja."

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost