O-STA

Župan pozval k povezovanju in združitvi v enotno združenje

V minulem tednu je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič na županje in župane vseh slovenskih občin naslovil dopis, v katerih jih poziva, da naj se vsi predstavniki lokalne samouprave združijo v enotnem združenju slovenskih lokalnih skupnosti. Sedaj delujejo na tem področju tri združenjain sicer SOS - Skupnost občin Slovenije, ZMOS - Zveza mestnih občin Slovenije in ZOS - Zveza občin Slovenije. Le z združevanjem in skupnim nastopom bodo lahko občine kot lokalne skupnosti bolj enotno in uspešneje predstavljale svoja stališča pred vlado in parlamentom. Bojan Kontič, kot župan Mestne občine Velenje, član Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Skupnosti občin Slovenije in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, meni, da je čas, ko morajo vsi predstavniki lokalnih skupnosti združiti moči ter jasno predstaviti zahteve na področju razvoja in financiranja lokalne samouprave.