O-STA

Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

Vlada RS je podprla program "Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020", ki je namenjen krepitvi kompetenc starejših zaposlenih in si prizadeva za spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Nepovratna sredstva so, a kako do njih?

Več informacij

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad (ESS) prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 24 milijonov evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Program, ki se bo izvajal do leta 2022, prinaša vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, ozaveščale o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljale podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

Klikni in deli

V okviru programa bo vzpostavljena informacijska točka, kjer bodo delodajalcem na voljo vse informacije v zvezi s programom in učinkovitim upravljanjem s starejšo delovno silo, in organizirane številne tematske delavnice. Objavljeni bodo trije javni razpisi, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših (cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih). Objavljena pa bosta tudi pilotna projekta (vključenih 50 podjetij), v okviru katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vir: Evropski skladi

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetništvo Zanimivosti

Oznake aktivno prebivalstvo Avtorski članki evropska sredstva spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti starejši zaposleni

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/12/20/evropska-sredstva-za-krepitev-kompetenc-starejsih-zaposlenih-in-spodbujanje-podaljsevanja-delovne-aktivnosti/