O-STA

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Vse spremembe deležev v družbah morajo družbe do konca januarja, torej do 31. januarja 2017, poročati. Pravilnik narekuje, da morajo poročati o vseh spremembah lastništva, v katerih so bile udeležene fizične osebe. Osnova za poročanje izhaja iz Pogodb o odsvojitvi/pridobitvi poslovnega deleža.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kako dobro pa vi poslujete?

Več informacij

Za namene poročanja boste potrebovali obrazec KP-KDVP (za pridobitve/odsvojitve deležev v gospodarskih družbah - PODD). Pri tem bodite pozorni, da boste izbrali obdobje "2016" in vrsto dokumenta "O-original".

Prijava na izobraževanje

Kako izpolniti obrazec?

 • podatke o zavezancu (davčna številka zavezanca, ime, priimek),
 • oznako deleža, ki pomeni naziv družbe,
 • nato izberete vrsto transakcije (Pridobitev/Odsvojitev/Storno),
 • način pridobitve (vložek kapitala, nakup, povečanje/zamenjava kapitala, dedovanje, darilo, drugo) ter
 • datum, količino, vrednost (nabavna oziroma prodajna cena - 98. oziroma 99. člen ZDoh-2) in morebitne stroške.

Transakcije se lahko dodaja/odvzema s pomočjo gumbov na koncu vrstice. Ko so dodane vse transakcije in izpolnjena vsa obvezna polja, se vloga lahko odda (gumb Oddaj vlogo).

Prijava na izobraževanje

Poročanje družb

Družbe morajo elektronsko posredovati naslednje podatke:

 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev (oznaka 1 oz. PODVP),
 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja (oznaka 2 oz. PODD),
 • podatke o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov (oznaka 3 oz. PODINVK).

Imate vprašanje, vezano na računovodstvo? Rezervirajte si svoj termin za individualni posvet na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Jure Filip, Data

Družbe, ki morajo poročati so v primeru:

 • pridobitve in odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev v gospodarskih družbah - pravne osebe, ki so opravljale prenose,
 • izdaje novih vrednostnih papirjev ali pridobitvi novih deležev pri povečanju kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca ali povečanju kapitala družbe iz sredstev družbe - izdajatelji novih vrednostnih papirjev ali deležev,
 • preoblikovanja družb - nove ali prevzemne družbe,
 • prenosa vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev ali vključitve odvisne družbe v glavno družbo - glavni delničar ali glavna družba.

Prijava na izobraževanje

Skladno s Pravilnikom morate podatke o spremembi lastništva na FURS po novem dostaviti preko sistema e-davki, in sicer bodisi preko portala eDavki z izborom dokumenta KP-KDVP (za transakcije s poslovnimi deleži) bodisi z uporabo programa EDPKlient (za transakcije z vrednostnimi papirji/investicijskimi kuponi).

Fizične osebe poročajo do konca februarja

Fizične osebe morajo poročati o pridobitvah in odsvojitvah deležev do konca februarja za preteklo leto 2016. Vsa navodila za izpolnjevanje obrazca so dostopa v tem dokumentu.

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Klikni in deli

Fizična oseba mora do 28. februarja 2017 oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014, in sicer pri davčnem uradu, kjer je fizična oseba vpisana v register ali preko sistema e-davki.

Prijava na izobraževanje

Kot odsvojitev kapitala ali dela kapitala štejejo predvsem:

 • prodaja kapitala,
 • dajanje kapitala v dar,
 • zamenjava kapitala,
 • izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe,
 • izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe,
 • izstopa ali izključitve ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

V kolikor je do odsvojitve prišlo na podlagi transakcije, ki je bila že predhodno priglašena Davčni upravi (npr. prenos premoženja, zamenjava, statusna preoblikovanja), to poročanje z vidika fizičnih oseb ni potrebno.

Viri in več informacij:

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki d.o.o. delež družba kapital v dar prodaja kapitala Spremembe deležev v družbah

POVEZAVA: