O-STA

Ugodnejša davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost v letu 2017

Vlada RS v paketu mini davčna reforma v davčnem letu 2017 uvaja tudi ključno spremembo za delodajalce: na vidiku je ugodnejša davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost.

Uvaja se razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), v višini 70 odstotkov povprečne mesečne plače v RS, če je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost.

Prijava na izobraževanje

(Opisni primer sredinskega stolpca):

Datin izračun torej kaže, da če izplačila božičnice ali pa nagrade za delovno uspešnost delavcem delodajalci izplačajo do konca leta 2016, bodo za znesek 1.000,00 evrov bruto plačali še 194,75 evra dohodnine. Celotni strošek delodajalca v tem primeru bi bil 1.161,00 evra, delavec pa bi od tega neto dobil 584,25 evra.

Če bi se božičnica v isti bruto višini, to je tisoč evrov, izplačala v davčnem letu 2017, pa zanjo delodajalec ne bo rabil plačati dohodnine; njegov strošek bo enak, delavec pa bo dobil 779 evrov, torej 194,25 evra več.

Prijava na izobraževanje

Letna nagrada za delovno uspešnost

Vsaka plača je sestavljena tudi iz dela plače za delovno uspešnost, medtem ko je letna nagrada za delovno uspešnost nekaj, kar ni sestavni del plače in je nekaj izrednega, za kar se odloči delodajalec oziroma nekaj, kar pripada delojemalcu, če to veleva njegova pogodba (v smislu: če bo delavec dosegel to in to, mu pripada takšna in takšna nagrada) oziroma drugačen dogovor z delodajalcem.

Delovno uspešnost in druge kriterije v povezavi s tem pa lahko določajo tudi kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti, interni akti podjetij in pogodbe o zaposlitvi.

Delovna uspešnost v javni upravi se loči na redno delovno uspešnost in na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela oziroma za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Več o tem si lahko preberete v Komu pripada letna nagrada za delovno uspešnost?

Prijava na izobraževanje

Božičnica in trinajsta plača

Trinajsta plača je v kolektivnih pogodbah opredeljena kot plača, ki jo prejmejo zaposleni, če so čez leto uspešno poslovali in pripomogli k doseganju ciljev podjetja.

Božičnica se šteje med druge nagrade, ki se lahko izplačajo konec leta. Izplačana je lahko kot plača ali kot drugi prejemek iz delovnega razmerja.

Delodajalci lahko zaposlenih božičnico izplačajo v primeru, da je podjetje v tistem letu dobro poslovalo in je izplačilo za nagrado ob koncu leta dogovorjeno v pogodbah.

Več podrobnosti za izplačilo božičnice in trinajste plače (pred davčnim letom 2017) pa si lahko preberete v Božičnica in poslovna uspešnost podjetja z roko v roki.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki božičnica dela plače za poslovno uspešnost kolektivna pogodba letna nagrada mini davčna reforma 2017 nagrada obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost pogodba o zaposlitvi poslovna uspešnost

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/12/30/ugodnejsa-davcna-obravnava-dela-place-za-poslovno-uspesnost-v-letu-2017/