O-STA

Če dobite odpoved, imate pravico dve uri na teden posvetiti iskanju nove zaposlitve

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima delavec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden.

Pravica za iskanje nove zaposlitve in za vključevanje v ukrepe na področju trga dela

Prijava na izobraževanje

Ne glede na prejšnji odstavek pa mora delodajalec v primeru odpovedi iz poslovnega razloga (prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca) ali razloga nesposobnosti, ki delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi in o odpovedi pogodbe obvesti zavod za zaposlovanje, omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela.

Prijava na izobraževanje

Spomnimo, pisali smo o napovedanih spremembah na trgu dela. Ste slišali za nove predloge, ki obetajo spremembe na trgu dela?

Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v skladu s prejšnjim odstavkom v višini 70 odstotkov osnove.

V primeru prenehanja delovnega razmerja, tudi v primeru, ko delavec sam poda odpoved, evropska direktiva določa, da ima delavec pravico do denarnega nadomestila, če pred tem ni mogel v celoti izrabiti letnega dopusta in tudi, če dopusta delavec ne more izrabiti zaradi bolniške odsotnosti. Več o tem smo pisali v Za neizrabljen letni dopust tudi ob odpovedi dobite denarno nadomestilo.

Prijava na izobraževanje

Preberite tudi:

Če imate za nas vprašanje ali zagato, ki je vezana na pravo, pripravo pogodbe o zaposlitvi, zaposlovanja novega kadra, vam lahko pomagajo naši pravni svetovalci. Zahtevajte ponudbo na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si. Odgovorili vam bodo v najkrajšem možnem času!

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Kadri Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki iskanje nove zaposlitve nove zaposlitve odpoved delodajalca pogodba o zaposlitvi razlogi za odpoved

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/04/ce-dobite-odpoved-imate-pravico-dve-uri-na-teden-posvetiti-iskanju-nove-zaposlitve/