O-STA

Inštruktorje vožnje bodo morali zaposliti s pogodbo o zaposlitvi!

Danes je začel veljati novi Zakon o voznikih (ZVoz-1), ki za same voznike ne predstavlja bistvenih sprememb, temveč le-te prinaša predvsem na področju izobraževanja voznikov - inštruktorje vožnje bodo morali zaposliti s pogodbo o zaposlitvi! Šole vožnje morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta.

izobraževanje

Potni nalogi

Znate pravilno izpolniti potni nalog, poznate višine dnevnic in veste, kateri stroški službene poti se vam lahko povrnejo?

Več informacij

Novi zakon spreminja predvsem pogoje za opravljanje dejavnosti izobraževanja kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja. Bistveno se spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje.

Prijava na izobraževanje

Inštruktorje vožnje bodo morali zaposliti s pogodbo o zaposlitvi!

Po veljavnih predpisih so kadri v šoli vožnje delo opravljali na podlagi pogodb o zaposlitvi in na podlagi podjemnih pogodb. Po novem bo to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Šole vožnje morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta. S tem se bo veliko lažje izvajal nadzor.

Ena izmed novih določb je tudi, da zakoniti zastopnik šole vožnje ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, pravni promet, premoženje ali ogrožanje varnosti prometa z zaporno kaznijo najmanj treh let.

Prijava na izobraževanje

Kaj je še novega?

  • Podaljšuje se tudi rok za zamenjavo vozniških dovoljenj na obrazcih izdanih pred julijem 2009. Nov rok za menjavo je 19. januar 2023.
  • Ureja se ena od temeljnih zahtev za izdajo vozniškega dovoljenja - običajno prebivališče, ki je kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v tekočem letu.
  • V primeru odkritih hujših kršitev lahko po novem Agencija za varnost prometa (AVP) izbriše šolo vožnje iz registra šol voženj, pri čemer ponovni vpis z istim zakonitim zastopnikom ali strokovnim vodjem šole vožnje ni mogoč najmanj tri leta.
  • Odslej lahko v Sloveniji izvajajo programe šol voženj tudi tuje organizacije.
  • Ministrstvo bo določilo najnižjo ceno učne ure za usposabljanje kandidatov za voznike.
  • Zakon daje pravno podlago za elektronsko izmenjavo podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti in ministrstvom, ki vodi evidenco o vozniških dovoljenjih.

Prijava na izobraževanje

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki boljše razmere na trgu dela inštruktorji vožnje Ministrstvo za infrastrukturo podjemna pogodba večja varnost zaposlitve zakon o voznikih zaposliti s pogodbo o zaposlitvi

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/12/instruktorje-voznje-bodo-morali-zaposliti-s-pogodbo-o-zaposlitvi/