O-STA

Vpisana 11. emisija enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE

OBJAVLJA REZULTATE

11. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 18.07.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 11. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM011160801 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 629 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,2260. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 10,03%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,2900 do 99,1950 (obrestna mera od 9,19% do 10,43% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 11. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 16.08.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo 25.07.2001. Razpisana emisija 12. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM012230801 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 26.07.2001.