O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo organiziral strokovni posvet "BIOTSKA RAZNOVRSTNOST S KMETIJSTVOM IN ZA KMETIJSTVO".

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) je 13. 1. 2017 potekal strokovni posvet na temo biotske raznovrstnosti in kmetijstva.

Glavni namen posveta je bil snovalcem kmetijskih in okoljskih politik predstaviti stanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in jim na osnovi najnovejših raziskav, ki jih izvajajo tudi na NIB-u, podati nekatere predloge za bolj učinkovito ohranjanje narave.

Udeležili so se ga minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan in drugi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Minister Židan se je strinjal, da je varovanje biotske raznovrstnosti pomembno, pri tem je potrebno upoštevati da je kmetovanje v osnovi gospodarska dejavnost, ki kmetu omogoča preživetje. Izziv predstavlja varovanje okolja na način, ki ne ovira razvoja.

Tudi drugi udeleženci posveta so se strinjali, da nas upadanje biotske raznovrstnosti sili k bolj poglobljenemu in celovitemu pristopu iskanja rešitev upravljanja z okoljem. Pri tem je ključno sodelovanje vseh deležnikov, k čemur pripomorejo tudi tovrstni posveti. Le skupaj bomo lahko postavili temelje trajnostnega razvoja, ki omogoča ohranjanje ekosistemov in njihovih neprecenljivih ekosistemskih storitev.

Podrobnosti v pripetem sporočilu za medije.

Kontaktna oseba: prof. dr. Davorin Tome, davorin.tome@nib.si; 059 232 732

Lep pozdrav,

Helena Končar

__________________________________________________

Helena Končar

Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje

Public Relations and Assistant Project Manager
Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology
Skupne službe / Corporate Services

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Phone: + 386 (0)59 232 702

Mobile: + 386 (30) 922 770

Fax: + 386 (0)59 232 715
E-mail: helena.koncar@nib.si