O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Velenju veseli umestitve dela 3. razvojne osi v DPN

Velenje, 17. januar 2017 - Vlada Republike Slovenije je minuli teden na seji sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za gradnjo državne ceste na avtocesti A1 Šentilj-Koper od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug. Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi sklep, da se 300 milijonov evrov vreden projekt gradnje hitre cestne povezave med Šentrupertom in Velenjem, katerega investitor bo Dars, uvrsti v načrt razvojnih programov 2017-2020. Sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V njej so določene rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega in okoljevarstvenega urejanja prostora.

V Mestni občini Velenje smo si že več let prizadevali za čimprejšnjo umestitev hitre ceste 3. razvojne osi v državne prostorske načrte. Ta cesta bo povezovala regionalna središča in območja in trasa F2-2, ki je bila v študiji variant opredeljena kot najustreznejša, to funkcijo najbolje opravlja. Velenje kot gospodarsko središče, v katerem ima svoj sedež tudi eden izmed največjih slovenskih izvoznikov - družba Gorenje d. d., 3. razvojno os nujno potrebuje. Verjamemo, da bodo sedaj aktivnosti za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za hitro cesto stekle še hitreje in še naprej si bomo prizadevali, da bo do izgradnje hitre ceste, ki jo to okolje nujno potrebuje, prišlo čim prej.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v ponedeljek, 15. 1., na predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen naslovil dopisa, v katerem izraža navdušenje, da je vlada izpolnila predvolilno obljubo, da je po naših večletnih prizadevanjih trasa končno umeščena prostor in da Mestna občina Velenje še naprej nudi projektu vso podporo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana