O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Podjetju PUP Saubermacher podeljeno okoljevarstveno dovoljenje

Velenje, 19. januar 2017 - Agencija Republike Slovenije za okolje je 13. januarja 2017 podjetju PUP Saubermacher, podjetju za ravnanje z odpadki, d. o. o., izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju do njegovega zaprtja. Dovoljenje je bilo izdano za obdobje 30 let.

To je eno od prvih okoljevarstvenih dovoljenj, ki je bilo podeljeno podjetju, kot upravljavcu odlagališča, saj so izpolnili vse zahteve po spremembi Uredbe o odlagališčih. Finančno jamstvo so zagotovile občine lastnice odlagališča, in sicer so Sveti Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki izjavo o finančnem jamstvu potrdili lani junija in s tem omogočili obravnavo vloge upravljavca kot popolne vloge.

V obdobju nadaljnjih 30 let mora upravljavec skrbeti za izvajanje predpisanega monitoringa, s katerim se bo dokazovalo, da odlagališče nima škodljivega vpliva na okolje. Z monitoringom se preverja morebitni vpliv na zrak, tla in vode. V kolikor bi prišlo do preseganja predpisanih mejnih parametrov bi morali takoj začeti izvajati ukrepe za preprečevanje vplivov na okolje.

Izvajali bodo redne preglede telesa odlagališča in skrbeli se za urejen videz zatravljene površine. Prav tako bo še vedno potekalo redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in sežig odlagališčnih plinov na bakli, da se prepreči onesnaževanje zraka s toplogrednimi plini. Prav tako se bo izvajal predpisani monitoring na morebitni vpliv na podzemne vode.

Upravljavec bo skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem vodil obratovalni dnevnik. Predpisana poročila za vse monitoringe bo upravljavec vsako leto do 31. marca pošiljal na Agencija Republike Slovenije za okolje in na Mestno občino Velenje, na območju katere leži odlagališče.