O-STA

Evropska sredstva za boljšo informiranost o konceptu dostojnega dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je objavilo javni razpis "Podpora deležnikom na trgu dela"; ta naj bi povečal ozaveščenost in informiranost ključnih deležnikov na trgu dela o konceptu dostojnega dela in dvignil organizacijsko kulturo v Sloveniji.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Z evropskimi sredstvi lahko sofinancirate investicije v osnovna in obratna sredstva ali pa zaposlujete nove sodelavce, jih namenite za izobraževanja ali usposabljanja.

Več informacij

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 1.023.000 evrov, prispevek Evropskega socialnega sklada pa je 80 odstotkov, kar je 818.400 evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi povečati delež oseb na trgu dela, ki so seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi na področju dela in delovnih razmerij. Ob tem se pričakuje zmanjšanje deleža nezakonite uporabe atipičnih oblik dela in kršitev na področju delovno pravne zakonodaje v povezavi s pogodbo o zaposlitvi, pa tudi večja družbena odgovornost podjetij na področju upravljanja človeških virov.

Pisali smo že o tem, da so na ministrstvu ukrepe, s katerimi želijo urediti trg dela in zajeziti prekerno delo, zbrali v dokumentu, ki so ga naslovili Za dostojno delo. V njem se lotevajo predvsem urejanja na področju nezakonite uporabe atipičnih oblik dela.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Katerih področij se lotevajo v dokumentu?

  • prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja
  • samodejnih ukrepanj Fursa glede kršitve davčnih predpisov, ko IRSD ugotovi kršitev pri uporabi navedenih oblik dela, čeprav gre za delo z elementi delovnega razmerja
  • višjih glob za primere, ko obstajajo elementi delovnega razmerja, delodajalci pa z delavci ne sklenejo ustrezne pogodbe o zaposlitvi; sankcije bi v teh primerih uvedli tudi za delavce, ti pa bi se ji (morda) lahko izognili v primeru samoprijave
  • sprememb zakonodaje o evidencah na področju dela in socialne varnosti tako, da bi morali delodajalci beležiti točne ure prihoda in odhoda z delovnega mesta, ne le kvote ur
  • razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Podrobneje smo že marca 2016 pisali v Ministrstvo bo ukrepalo, da bo prekerno delo manj pogosto.

Konec minulega leta pa smo pisali tudi o napovedanih spremembah na trgu dela. Preverite v Ste slišali za nove predloge, ki obetajo spremembe na trgu dela?

Vir: SVRK

Prijava na brezplačno izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki delovno ministrstvo dostojnega dela informiranost o konceptu dostojnega dela prekerno delo. dostojno delo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/25/evropska-sredstva-za-boljso-informiranost-o-konceptu-dostojnega-dela/