O-STA

Predstavitev študije HOČ'MO CESTO! v Državnem svetu RS

V ponedeljek, 30. januarja 2017, je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os dobila povabilo na 90. sejo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v Državnem svetu Republike Slovenije, kjer je pod točko 2 potekala razprava na temo "Nujnosti izgradnje 3. razvojne osi na Koroškem". Pri tej točki sta predstavnika iniciative Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik predstavila izsledke študije "HOČ'MO CESTO!". Tako sta v devetih vidikih, ki so nanizani v študiji, izpostavila nujnost izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.

Pozdravila sta sprejem DPN Šentrupert - Velenje, saj je bil zgornji del trase proti Koroški dolga leta ujetnik odločitve o trasi v spodnjem delu. Kljub temu, pa sta predstavnika iniciative članom komisije v štirih točkah izpostavila nujnost izvedbe nadaljnjih ukrepov, ki sledijo zastavljeni časovnici pričetka gradnje in sicer:

1. Zagotovitev jasnega in stabilnega financiranja gradnje severnega kraka 3. razvojne osi.
2. Da je za Korošce sprejemljiva izgradnja izključno 4-pasovne hitre ceste.
3. Odkupi zemljišč in izdelava projektne dokumentacije s strani DARS-a v letu 2017 na trasi Šentrupert - Slovenj Gradec.
4. Nadgradnja in ureditev navezovalnih lokalnih cest v novo nastajajoče omrežje hitre ceste.

Člani Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so vse sklepe sprejeli soglasno in jih bodo naslovili na pristojne inštitucije.

Že jutri (31. januarja 2017) se bo akcija mladinske iniciative nadaljevala, saj bo predstavnika iniciative sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

HOČ'MO CESTO!