O-STA

IZJAVA ZA JAVNOST po sestanku Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško

V petek, 3. februarja 2017, je na Občini Prevalje potekal sestanek Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Prisotni so bili: predsednik odbora dr. Matic Tasič, predsedujoči Svetu koroške regije dr. Tomaž Rožen, poslanec Danilo Anton Ranc, podžupana Anton Preksavec (Dravograd) in Janez Potočnik (MOSG), s strani GZS za Koroško Mojca Kert in Aleksandra Gradišnik, Karmen Sonjak (RRA Koroška) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Predsednik odbora je sestanek sklical zaradi zadnjih izjav predsednika uprave DARS-a dr. Tomaža Vidica, s katerimi je povzročil dvome v gradnjo zgornjega dela 3. razvojne osi. Pri tem je izpostavil pričetek gradnje hitre ceste v spodnjem delu in ni podal jasnih zagotovil o nadaljevanju izgradnje od Velenja proti Koroški. Ker smo Korošci zaradi spodnjega dela trase (Velenje-avtocesta A1) že od leta 2013 ujetniki odločitve o hitri cesti pričakujemo, da se bodo letos odkupi zemljišč in projektiranje na celotni trasi premaknili naprej, saj je trasa od avtoceste do Slovenj Gradca dokončno znana.

Vsi prisotni od pristojnih zahtevajo izgradnjo štiri pasovne hitre ceste na Koroško in pričakujejo jasne finančne podlage za realizacijo projekta. Ravno zaradi tega je odbor sprejel naslednje sklepe:

1. Odbor zahteva takojšnji sestanek koordinacijskega odbora s predstavniki DARS-a, kjer pričakujemo prisotnost predsednika uprave dr. Tomaža Vidica in predsednika nadzornega sveta DARS-a Marjan Mačkošek.

2. Odbor zahteva takojšnji sestanek s predsednikom Vlade dr. Mirom Cerarjem, na podlagi katerega pričakujemo podpis zavezujočega sporazuma za izgradnjo hitre ceste na Koroško, v katerem je navedena tudi časovnica. Zahtevamo, da sporazum potrdi tudi vlada.

3. V kolikor ne bo prišlo do podpisa sporazuma ali drugega dokumenta, v katerem bodo jasno podana stališča vlade do izgradnje 3. razvojne osi, bo odbor sprejel ukrepe za vsesplošni protest Korošcev proti vladi in drugim pristojnim.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, vodja iniciative