O-STA

Izjava za javnost po sestanku na DARS-u

V torek, 14. februarja 2017, je na sedežu DARS-a v Ljubljani potekal sestanek na temo izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi, katerega so se udeležili:

Dr. Tomaž Vidic (predsednik uprave DARS-a), Vili Žavrlan (član uprave DARS-a), Janez Kušnik (DARS), mag. Darja Kocjan (Ministrstvo za infrastrukturo - generalna direktorica Direktorata za kopenski promet) Zvonko Zavasnik (Ministrstvo za infrastrukturo - sektor za ceste), dr. Matic Tasič (koordinator Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško), dr. Tomaž Rožen (predsedujoči Svetu koroške regije), poslanca Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik ter vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Koroška delegacija je prisotnim izrazila zaskrbljenost nad zadnjimi izjavami predsednika uprave DARS-a dr. Tomaža Vidica, da se bo hitra cesta na Koroško pričela graditi v spodnjem delu in da obstaja možnost, da bo cesta prišla zgolj do Velenja. Zato smo Korošci s seboj prinesli naslednje zahteve:

ZAHTEVAMO, da vlada s predstavniki Koroške podpiše sporazum o izgradnji hitre ceste na Koroško, v katerem bo zastavljena realna časovnica s ciljem pričetka gradnje v letu 2019.

ZAHTEVAMO, da se do Koroške zgradi 4-pasovna hitra cesta.

ZAHTEVAMO, da se odboru predstavi jasna in stabilna finančna konstrukcija projekta gradnje hitre ceste na Koroško.

ZAHTEVAMO, da se na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec hitra cesta prične graditi hkrati na celotnem odseku in ne zgolj na spodnjem delu.

Mladinska iniciativa je predstavnikom DARS-a in Ministrstva za infrastrukturo pokazala tudi "semafor" izgradnje odseka hitre ceste na relaciji Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec. Semafor bo odslej na vpogled na spletni strani iniciative www.hitronakorosko.si in bo spremljal vsak korak pristojnih za realizacijo izgradnje hitre ceste na Koroško.

V kolikor vlada s predstavniki Koroške do 31. marca 2017 ne bo podpisala sporazuma, v katerem se jasno opredeli časovnica izgradnje hitre ceste v obliki 4-pasovnice (kot je prikazana v "semaforju"), bo Odbor za izgradnjo hitre ceste prisiljen sprejeti opozorilne ukrepe za oviranje prometa, s katerimi bo izrazil protest in nujnost izgradnje 3. razvojne osi.

HOČ'MO CESTO!
Vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os
Aljaž Verhovnik,l.r.