O-STA

Objavljena dva javna razpisa Mestne občine Velenje s področja mladine

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izšel danes, objavila dva javna razpisa s področja mladine, in sicer:

- Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter

- Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017.

Oba javna razpisa bosta trajala od 17. februarja 2017 do 20. marca 2017, vsa razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi).

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje, se lahko prijavijo organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) in posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članicami Mladinskega sveta Velenje. Informacija o organizacijah članicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.mladizaveleje.si. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta, posamezna fizična oseba pa samo en projekt.

Na javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Za oba javna razpisa skupaj Mestna občina Velenje namenja 60.000 evrov, in sicer za javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje v višini 15.000 evrov, za javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa 45.000 evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 20. marca 2017, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.