O-STA

Dodatek za veliko družino 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo, koliko bo znašal dodatek za veliko družino 2017 in kdaj bo izplačan.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Brezplačno izobraževanje za vse, ki razmišljate o samostojni podjetniški poti!

Več informacij

Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino 2017 bo izplačan 12. aprila.

Prijava na izobraževanje

Dodatek za veliko družino je eden izmed socialnih transferjev. Namenjen je družinam, ki imajo vsaj tri otroke. Ti morajo biti mlajši od 18 let oziroma starši lahko prejemajo dodatek dokler so otroke dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je upravičen eden od staršev. Pogoji za pridobitev pa so naslednji:

  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji,
  • da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
  • in da izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 evra na družinskega člana).

Pravico do dodatka ima lahko tudi druga oseba, in sicer v primeru, ko trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino 2017

Dodatek za veliko družino 2017 bo prejelo več kot 22 tisoč slovenskih družin, so sporočili iz Ministrstva za delo. Izplačan bo v enkratnem znesku, in sicer 12. aprila. Lani je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 10,6 milijona evrov.

Kako velike družine lahko uveljavljajo to pravico?

Pravico se uveljavlja na krajevnem centru za socialno delo (CSD), kjer ima vlagatelj oziroma družina stalno prebivališče.

Za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini CSD odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da posebne vloge ni treba vlagati.

Prijava na izobraževanje

Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto.

Če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Vlogo morajo vložiti najkasneje do konca leta, v katerem se je število otrok povečalo. Vloge jim ni treba oddajati, če so upravičeni do otroškega dodatka.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice

Oznakeavtorski članki dodatek za veliko družino ministrstvo za delo socialni transferji

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/20/dodatek-za-veliko-druzino-2017/