O-STA

Finančni inšpekcijski nadzor bo usmerjen na davčne in carinske utaje

Finančni inšpekcijski nadzor bo v letošnjem letu usmerjen na odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj. Velik poudarek bodo finančni inšpektorji dali tudi na izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, je razvidno iz dokumenta o prioritetah inšpektoratov v letu 2017.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi odprli svoje podjetje, a vas zanima več o obdavčitvi in nekaterih drugih vidikih poslovanja? Pridite na brezplačno izobraževanje!

Več informacij

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) izvaja finančni inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o finančni upravi in skladno z Zakonom o davčnem postopku. Glede na razpoložljive kadrovske vire v letošnjem letu načrtujejo več kot 7.000 nadzorov.

Na področju nadzora posameznih vrst davkov bodo največkrat nadzorovali davčne obračune na področju davka na dodano vrednost (DDV). Sledi nadzor na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb ter na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. FURS napoveduje, da bodo kompleksnejše in večje utaje davkov obravnavali v okviru finančnih preiskav.

Prijava na izobraževanje

V boju zoper sivo ekonomijo bo FURS zanimalo delo in zaposlovanje na črno. Preverjali bodo tudi, ali pri gotovinskem poslovanju izdajate vse račune. Na področju nadzora "davčnih blagajn" si namreč želijo zagotoviti, da bodo zavezanci dosledno izdajali račune za opravljen promet blaga oziroma storitev in jih potrjevali na FURS, pišejo v svojih smerincah za 2017.

Na področju carin in trošarin več kot 250 nadzorov

Več kot 250 inšpekcijskih nadzorov bo FURS izvedel na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev.

Na področju carin bo inšpekcijski nadzor osredotočen na preverjanje skladnosti uvoznih postopkov z evropsko zakonodajo. Predvsem v zvezi z ugotavljanjem pravilnega uvrščanja v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, pravilne carinske vrednosti blaga pri sprostitvi v prost promet, ustreznosti plačila protidampinških in izravnalnih dajatev ter oprostitve plačila DDV pri dobavi blaga v drugo državo članico.

Na trošarinskem področju bodo inšpekcijski nadzor prioritetno izvajali pri zavezancih, pri katerih obstaja tveganje, da ne vlagajo ustreznih obračunov trošarine za tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače. Pozorni bodo tudi na tiste zavezance, za katere obstaja sum, da so neupravičeno prejeli vračilo trošarine za energente za pogon delovnih strojev oziroma za pogon komercialnih vozil.

Preverjali bodo še pravilnosti obračunov okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Inšpekcijski nadzor transfernih cen in iger na srečo

Zaradi vse večje prisotnosti mednarodnih družb in njihovih naložb, obstaja tveganje, da se ustvarjeni dobički prenašajo iz države. Zato bodo finančni inšpektorji veliko pozornost namenili nadzoru transfernih cen, torej poslovanju med povezanimi osebami, in nadzoru pri novo registriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe. Na področju transfernih cen nameravajo izvesti 56 nadzorov.

Prijava na izobraževanje

Inšpekcijski nadzor bo FURS izvajal tudi na področju iger na srečo. Preverjali bodo, ali je prirejanje iger odgovorno, nadzirali pranje denarja, goljufije in druge vrste kaznivih dejanj, povezanih z igrami na srečo. Na tem področju bo letos 330 nadzorov. Inšpekcijski nadzor se bo prednostno med drugim izvajal na področju preprečevanja nedovoljenega prirejanja iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.

10 odstotkov pregledov na podlagi prejetih prijav

FURS ocenjuje, da bo na podlagi prejetih prijav uvedel 10 odstotkov vseh nadzorov. Sklepajo namreč iz preteklih izkušenj. Leta 2016 so denimo prejeli 12.775 prijav, na podlagi katerih so izvedli 1.129 inšpekcijskih nadzorov.

Inšpekcijski nadzor bodo na FURS izvajali tudi v sodelovanju z ostalimi inšpektorati. Med drugim na področjih kmetijske dejavnosti (preprečevanje dela na črtno in evidentiranje prihodkov), dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev, identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost ter dela/zaposlovanja na črno in izdajanja računov.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki finančni inšpektorji furs inšpekcijski nadzor

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/20/financni-inspekcijski-nadzor-bo-usmerjen-na-davcne-in-carinske-utaje/