O-STA

Rezultati Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov

Velenje, 22. marec 2017 - Mestna občina Velenje je na podlagi prijav na Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov za sofinanciranje v letu 2017, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje od začetka decembra 2016, pa vse do 9. januarja 2017, dodelila sredstva v višini 88.050 evrov za sofinanciranje 77 projektov.

Na javni razpis je prispelo 82 prijav. Dve prijavi sta bili zavrženi, saj prijavitelja nista bili upravičeni osebi za prijavo na razpisno področje E, ena prijava pa je bila zaradi neustrezne finančne konstrukcije zavrnjena.

Od popolnih 79-ih prijav se jih je v sofinanciranje uvrstilo 77, in sicer 26 programov kulturnih društev, 34 kulturnih projektov, 13 projektov s področja založništva, 1 program zveze kulturnih društev in 3 projekti medkulturnega dialoga.

Na podlagi predloga strokovne komisije je župan izdal o vsaki ustrezni prijavi posamično odločbo, s katero je odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oz. projekta.

Rezultati so objavljeni na spletni strani www.velenje.si (Za medije)."

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si