O-STA

Za sistem zaščite in reševanja letos več kot 800 tisoč evrov

Velenje, 23. marec 2017 - Včeraj popoldne smo v Mestni občini Velenje podpisali anekse k pogodbam o javni gasilski službi za sofinanciranje delovanja sedmih prostovoljnih gasilskih društev in šestih ostalih društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja.

Za gasilsko službo bomo letos namenili 792 tisoč evrov. Ta znesek vključuje tudi del sredstev za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline in znesek za plače poklicnega jedra. Za ostala društva v sistemu smo namenili 14.700 evrov.

Pogodbe in aneksi opredeljujejo naloge društev v sistemu zaščite in reševanja, ki v naši občini temelji na prostovoljnosti in visoki stopnji motiviranosti ter strokovni usposobljenosti vseh izvajalcev. Gasilske enote Mestne občine Velenje so v lanskem letu posredovale 342-krat, s 473 vozili in 2.732 gasilci (67 požarnih, 175 tehničnih ter 118 ostalih intervencij).

Pogodbe so poleg župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča podpisali predsedniki sedmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Velenje, PGD Pesje, PGD Škale, PGD Šalek, PGD Vinska Gora, PGD Šentilj in PGD Bevče), ki delujejo v mestni občini Velenje in predsednik Gasilske zveze Šaleške doline. Anekse so podpisali tudi predstavniki ostalih šestih društev v sistemu zaščite in reševanja (Koroško Šaleški jamarski klub Speleos Siga Velenje, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Velenje, Šaleška zveza tabornikov - Rod Jezerski zmaj, Šaleški alpinistični odsek, Radiokluba Hinko Košir, Kinološko društvo reševalnih psov Celje).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje