O-STA

Kdo je lahko atipični davčni zavezanec?

Atipični davčni zavezanec obračunava DDV samo strankam iz tujine, medtem ko pri poslovanju v Sloveniji DDV-ja ne obračuna. Zavezanec za DDV morate torej postati tudi v primeru, če nameravate izdajati račune strankam (podjetjem) v drugih državah članicah Evropske unije (EU).

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Seminar je namenjen predvsem potencialnim podjetnikom, zaposlenim in brezposelnim osebam, ki se odločajo med zaposlitvijo in samozaposlitvijo. Dobrodošli pa tudi ambiciozni posamezniki, ki želite poleg rednega opravljati tudi honorarno delo.

Več informacij

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV.

Prijava na izobraževanje

Zavezanec za DDV morate postati v naslednjih primerih:

  • če ste v preteklih 12 mesecih presegli prag 50.000 evrov obdavčljivega prometa (izdanih računov);
  • če ste v tekočem koledarskem letu presegli limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • če prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • če opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) - podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

Za zadnje tri primere lahko postanete t. i. atipični davčni zavezanec. Torej boste DDV obračunavali samo v povezavi s prejemom ali blaga ali storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU, medtem ko ob prodaji ali blaga ali storitev, slovenskega DDV ne boste zaračunali.

V DDV register se prijavite z izpolnitvijo obrazca DDV P2, ki ga oddate prek portala Finančne uprave RS (FURS) - eDavki - ali na točki VEM. Ste vedeli, da je Datina točka Vem ena najuspešnejših v Sloveniji?

Prijava na izobraževanje

Kakšne obveznosti ima atipični davčni zavezanec?

Atipični davčni zavezanec mora za opravljene storitve v drugo državo izstaviti račun brez obračunanega slovenskega DDV. Na računu navede svojo (slovensko) ID za DDV, ki jo uporablja samo za poslovanje s tujino in obvezno ID številko za DDV prejemnika (kupca) v drugi državi članici EU. Slovenskega DDV seveda ne obračuna, ampak navede klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost, saj DDV ne obračuna skladno s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Jure Filip, Data

Po registraciji v sistem DDV, mora atipični davčni zavezanec davčnemu organu vsak mesec predložiti rekapitulacijsko poročilo. Gre za poročilo, s katerim atipični davčni zavezanec izkaže prodajo blaga ali storitev v druge države članice EU. Obrazec davčnemu organu odda elektronsko prek sistema eDavki.

V primeru, da bi atipični davčni zavezanec z izdanimi računi (obdavčljiv promet) - tako doma kot v tujini - presegel 50.000 evrov, mora postati obvezen DDV zavezanec. To pomeni, da mora ponovno oddati vlogo, obrazec P2, in od dneva, določenega na odločbi FURS-a, domačim kupcem zaračunavati predpisan DDV, medtem ko pri poslovanju z EU ni sprememb. Še vedno velja načelo obrnjene davčne obveznosti.

Prijava na izobraževanje

Za vse dodatne informacije o tem, kako postati atipični davčni zavezanec oziroma o DDV-ju nasploh, lahko pokličete naše davčne svetovalce na 01 600 1530 ali pošljete e-mail na data@data.si in se dogovorite za termin. Lahko pa se udeležite katerega izmed naših seminarjev, na katerem je govora o tudi DDV. Denimo Prednosti in slabosti samozaposlitve ali Abeceda poslovanja.

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance podjetniške novice podjetništvo

Oznakeatipični davčni zavezanec avtorski članki ddv zavezanec za ddv

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/23/kdo-je-lahko-atipicni-davcni-zavezanec/