O-STA

Starševski dopust: Uveljavljanje in trajanje

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) je tisti, ki ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo. Prav tako določa pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih družinskih prejemkov. Pravica iz zavarovanja za starševsko varstvo pa je tudi dopust. Poznamo materinskega, očetovskega in starševskega.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Kje sploh najti poslovno idejo in kako jo pretvoriti v poslovno priložnost, ki bo prinesla dobiček?

Več informacij

Kako uveljavljati starševski dopust?

Pravico do starševskega dopusta se uveljavlja na centru za socialno delo (CSD), in sicer hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega oziroma do očetovskega dopusta. Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa se dopust razdeli med oba starša. Kako bosta starša porabila starševski dopust oziroma, kako si ga bosta razdelila, se morata pisno dogovoriti najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.

Prijava na izobraževanje

Pisni dogovor, ki mora torej jasno določiti obdobje, kdaj bo kateri izmed staršev porabil dopust, se odda skupaj z vlogo za uveljavljanje pravice do starševskega dopusta na pristojnem CSD. S sprejetim dogovorom morata seznaniti tudi delodajalca. V primeru, ko se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta, o tem odloči CSD.

Kako dolgo lahko traja starševski dopust?

Starševski dopust načeloma lahko traja največ 260 dni. A le v primeru, ko ga koristi mati in hkrati oče otroka nanjo prenese vseh 130 dni dopusta, ki mu zakonsko pripadajo.

Če pojasnimo drugače. Vsak od staršev ima na voljo 130 dni starševskega dopusta. Ima pa oče možnost, da svojih 130 dni v celoti prenese na otrokovo mati, medtem ko sam za nego otroka lahko maksimalno izkoristi 230 dni dopusta. V tem primeru je mati nanj prenesla 100 dni starševskega dopusta. To je maksimalno število dni, ki jih mati lahko prenese na očeta. Materinih 30 dni dopusta je namreč neprenosljivih.

V katerih primerih se starševski dopust lahko podaljša?

Dopust se lahko podaljša:

  • ob rojstvu dvojčkov za dodatnih 90 dni,
  • ob rojstvu več otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni,
  • ob rojstvu nedonošenčka - za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni,
  • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo - starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije),
  • ob rojstvu otroka, če starša varujeta in vzgajata najmanj še dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole - starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Za podaljšanje dopusta je treba zaprositi že pri oddaji vloge za uveljavljanje pravice do starševskega dopusta.

Prijava na izobraževanje

Starševski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. V kolikor se eden izmed staršev odloči, da ga bo koristil v obliki delne odsotnosti z dela, se trajanje dopusta zato ne podaljša. Kako bo časovno razporejena delna odsotnosti z dela, se medsebojno dogovorita starša in delodajalca.

Kateri socialni transferji so staršem oziroma družinam še na voljo, preberite v prispevku Kateri socialni transferji so vam na voljo?.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki socialni transferji starševski dopust zavarovanje za starševsko varstvo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/23/starsevski-dopust/