O-STA

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje

Komisija za priznanja Mestne občine Velenje, ki ji v tem mandatu predseduje mag. Dragica Povh, je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 1997, št. 2) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 2003, št. 12) na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave/Druge objave) objavila Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017.

Obvestilo bo v četrtek, 30. marca 2017, objavljeno tudi v tedniku Naš Čas.


Pobude za podelitev priznanj lahko vložijo občani mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v mestni občini Velenje.

Komisija je v letošnjem letu razpisala naslednja priznanja:

- Grb Mestne občine Velenje,
- Plaketa Mestne občine Velenje in
- Priznanje župana Mestne občine Velenje.


Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati naslov predlagatelja pobude in naslov kandidata za podelitev priznanja, naziv pričakovanega priznanja, utemeljitev in soglasje za obdelavo osebnih podatkov kandidata za podelitev priznanja.


Pobude lahko predlagatelji pošljejo na naslov Svet Mestne občine Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje, do vključno torka, 9. maja 2017, do 12. ure ali pa jih do tega datuma osebno oddajo v vložišču Mestne občine Velenje. Pobude morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ POBUDA. Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanja.


Komisija za priznanja si pridržuje pravico, da po objavljenem roku prispelih ali nepopolnih pobud ne bo obravnavala.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje