O-STA

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del za projekt Razširitev Poslovne cone Stara vas

Včeraj dopoldne so v protokolarni sobi Mestne občine Velenje podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, generalni direktor podjetja Rudis, d. o. o., mag. Andrej Gorjup in direktorica podjetja AGM Nemec, d. o. o., Maja Gerčer podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del za projekt Razširitev Poslovne cone Stara vas.

Na javni razpis je prispelo pet ponudb, najugodnejši ponudnik je bilo podjetje RUDIS, d. o. o., s partnerjem AGM Nemec, d. o. o.

Vrednost projekta, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (največ do višine 979.564 EUR), je 2.175.329,84 EUR (z DDV). Gradbena dela naj bi bila končana do konca avgusta 2017.

V JV delu območja obstoječe poslovne cone Stara vas se že nahaja sedem objektov. V sklopu projekta se bo uredila cestna in komunalna infrastruktura, elektro-energetska ter telekomunikacijska infrastruktura. Pridobili bomo 9.476 m² urejenih in opremljenih zemljišč za nova mala in srednje velika podjetja. Komunalno opremljena zemljišča so nujno potrebna za privabljanje novih podjetnikov v regijo, saj bomo le tako lahko ostali konkurenčni.

Namen projekta je razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas za cca 23.000 m², s ciljem zagotovitve ustrezne infrastrukture za hitrejšo rast ter razvoj malih in srednje velikih podjetij, s katerimi bi ustvarjali nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Na ta način bi prestrukturirali gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Poslovna cona Stara vas je dobra lokacija za razvoj tehnologije, storitvenih dejavnosti, proizvodne industrije, saj je v neposredni bližini predvidenega poteka hitre ceste in železnice.

Na podpisu pogodbe so poleg podpisnikov bili še direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik, vodja projekta in sodelavec iz Urada za komunalne dejavnosti Gašper Koprivnikar in projektni vodja iz podjetja Rudis, d. o. o., Uroš Jazbec.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje