O-STA

Spremenili smo poravnalni IBAN račun

Tako kot v ostalih slovenskih bankah, smo tudi v NLB skladno z zakonskimi zahtevami, vpeljali uporabo novega IBAN računa Nove Ljubljanske banke d.d., in sicer v vseh plačilnih transakcijah, kjer v vlogi plačnika ali prejemnika nastopa NLB.


Kaj je poravnalni račun in zakaj je pomemben za stranke?

To je račun banke, ki je odprt pri Banki Slovenije in ga stranke uporabljajo pri plačilu storitev in stroškov banki, npr. odplačilo obroka kredita (če zanj nima trajnega naloga), porabo po kartici ali najemnino za sef.


Namesto dosedanjega poravnalnega računa SI56 0100 0000 0200 097, se v plačilnih transakcijah, izpiskih, pogodbah in obvestilih uporablja nov IBAN račun SI56 0290 0000 0200 020.

Vsi ostali podatki v plačilnih transakcijah (naziv plačnika/prejemnika, referenca oziroma. sklicevanje na številko, BIC koda banke) ostajajo enaki.

Ker smo spremembe postopoma implementirali že od septembra 2016, se do nadaljnjega vsa plačila v dobro NLB lahko izvajajo tako s starim kot novim računom.

NLB Komuniciranje

Vsa sporočila za javnost