O-STA

Popis 2002: novi podatki o stavbah

Področje: Prebivalstvo

V Sloveniji je 463 tisoč stavb, v mestnih naseljih jih je skoraj tretjina, in blizu 778 tisoč stanovanj, od katerih je 92,4 % v zasebni lasti.

S Popisom 2002 so bili zbrani tudi podatki o stavbah in stanovanjih, njihovih značilnostih, kakovosti in naseljenosti. Za razliko od preteklih popisov pa je bila kot samostojna enota popisa vključena tudi stavba. Nekaj osnovnih podatkov s stanovanjskega področja je bilo že objavljenih tako na spletnih straneh kot v nekaterih drugih publikacijah, tokrat pa objavljamo še podrobnejše podatke za Slovenijo, statistične regije, upravne enote ter občine. Podatki prikazujejo lastništvo stanovanj, opremljenost stanovanj z napeljavami, s pomožnimi prostori, njihovo velikost, način in vire ogrevanja, leto zadnje prenove, naseljenost in vrsto stavbe, v kateri so stanovanja. Tudi stavbe so prikazane z različnih vidikov, zajetih v Popisu, in sicer tako v smislu načina zgraditve kot po namenu, vrsti materiala nosilne konstrukcije in strešne kritine, letu zgraditve, številu nadstropij in številu stanovanj. Prikazana so tudi gospodinjstva v stanovanjih določene kakovosti. Nekaj več kot tretjina gospodinjstev, katerih člani so najemniki ali podnajemniki, prebiva v stanovanju samo z eno sobo, medtem ko je takšnih gospodinjstev med lastniki le 8,7 %.

Vsi podatki so objavljeni na popisnih spletnih straneh.

Erika Žnidaršič