O-STA

Razglašena velika požarna ogroženost

Velenje, 4. april 2017 - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od 1. aprila 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne varnosti je v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti.

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so kurjenje in požiganje, odmetavanje cigaretnih ogorkov, odlaganje vročega pepela in drugih gorljivih materialov, udar strele, iskrenje zavor in odpadanje delov zavor vlakov, uporaba sveč, bakel, raket, petard ipd.

Požare lahko preprečimo sami, tako da izključimo večino teh vzrokov, predvsem pa z upoštevanjem popolne prepovedi kurjenja v naravi.

Inšpekcijske službe bodo v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja poostreno nadzirale prepoved kurjenja v naravi in vsako kršitev sankcionirale.

Če pa vseeno v naravi zagori, je potrebno upoštevati usmeritve za ukrepanje. Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.). Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo kdo kliče, kje gori, kaj gori, kdaj se je začel požar, kakšen je obseg požara, kakšna pomoč je potrebna, ali so ogroženi ljudje in živali. Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju nesreče.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje