O-STA

Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko bodo predstavili nove rešitve razvojnega projekta NEXES

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo v okviru evropskega razvojnega projekta NEXES od 10. do 13. aprila 2017 gostila projektne partnerje na NEXES delavnici, predstavitvi pilota in konzorcijskem sestanku. V okviru NEXES delavnice in pilota bodo partnerjem ter predstavnikom javne varnosti iz Slovenije predstavili rešitve razvite v okviru projekta ter jih v praksi tudi demonstrirali.

Konzorcij projekta NEXES

Evropski razvojni projekt NEXES (NEXt generation Emergency Services) se ukvarja z razvojem naslednje generacije storitev na področju klicev v sili, ki za svoje delovanje uporabljajo sodobne pametne telefone ter nove mobilne in spletne tehnologije. V projektu sodeluje 17 organizaciji iz 9-ih držav članic EU in Turčije, med katerimi so tudi službe za zaščito in reševanje, policijske uprave, raziskovalne organizacije in mobilni operaterji. Iz Slovenije sta v projekt vključena Fakulteta za Elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Telekom Slovenije, kot podporni partner in potencialni uporabnik novosti pa sodeluje tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Projektu je odmerjenih 5.700 000 EUR sredstev, trajal pa bo 3 leta, od maja 2015 do maja 2018.

Nova generacija storitev 112

Cilj projekta je razviti in testirati novo generacijo storitev 112, ki poleg klasičnega govornega klica omogočajo tudi druge oblike komuniciranja s službami 112 ter širšim ekosistemom javne varnosti. Razvit sistem bo med prvimi v EU podpiral tudi mednarodno usmerjanje klicev 112 na osnovi lokacije uporabnika. Projektni partnerji v Sloveniji bodo razvili namensko mobilno aplikacijo za pametne telefone, ki bo omogočala natančno določanje lokacije kličočega s pomočjo satelitskega sistema za pozicioniranje GNSS ter posredovanje ključnih informacij o nesreči v centre 112, v obliki strukturiranega poročila o nesreči, besedila, fotografij in video posnetkov s kraja dogodka, po potrebi pa tudi video klica.

Nova generacija rešitev tudi za gluhe in naglušne

Poleg tega se projekt NEXES ukvarja tudi z razvojem specializiranih storitev 112 za gluhe in naglušne ljudi, prilagoditvami mobilnih omrežij za naslednjo generacijo storitev 112, ter z naprednimi rešitvami za hitro posredovanje informacij o nesrečah v centre 112 in prek njih, aktiviranje reševalnih enot na terenu. Razvoj rešitev bo temeljil na mobilnih tehnologijah četrte generacije (LTE 4G) in internetu stvari (IoT).

Projekt NEXES je prejel financiranje iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s strani Evropske unije z oznako No 653337.