O-STA

Računalništvo v oblaku - osnovni gradnik na poti digitalne transformacije podjetij

Računalništvo v oblaku oziroma nudenje/uporaba storitev v oblaku je vse bolj pogosto tema, ki je na dnevnem redu tako IT oddelkov kot tudi vodstev v podjetjih. Praktično si ne moremo zamišljati preobrazbe podjetij in njihovega prilagajanja novim razmeram na trgu brez vključevanja storitev v oblaku. Po mnenju Rajka Novaka, direktorja slovenske podružnice podjetja Oracle, ameriškega giganta na področju informacijske tehnologije, je računalništvo v oblaku osnovna platforma - osnovni gradnik na poti digitalne transformacije podjetij.

Kaj sploh je računalništvo v oblaku?

Osnovna ideja oblaka je v maksimalni standardizaciji vseh gradnikov IT rešitve in v doseganju večje stabilnosti, učinkovitosti ter nižje cene storitve. Povezovanje in uporaba teh gradnikov omogočata, da se lahko zmogljivost delovanja elastično razširi po potrebi v zelo kratkem časovnem obdobju.

Poznamo zasebni, javni in hibridni oblak. V zasebnem oblaku podjetja in organizacije vse potrebne IT vire zagotavljajo same (so lastniki le teh) in jih imajo na voljo fizično v svojem okolju. V primeru javnega oblaka se podjetja in organizacije odločijo, da bodo namesto stalnega vlaganja svojih finančnih sredstev v lastništvo IT virov (strojno in programsko opremo) raje te vire najele v obliki storitev pri enem od ponudnikov oblaka. Hibridni oblak pomeni kombinacijo zasebnega in javnega oblaka.

Ključ do uspeha je pametna uporaba obstoječega IT okolja v podjetjih in organizacijah in hkrati izkoriščanje vseh prednosti oblaka za sodobne aplikacije (BigData - masovni podatki, IOT - Internet stvari ...), kjer so podatki že ''rojeni'' v oblaku in je zato smiselno, da jih tudi obdelujemo v oblaku.

Obseg uporabe storitev in varnost

Obseg uporabe storitev v oblaku je v zadnjih dveh letih pričel močno naraščati in je odvisen od industrije v kateri podjetje posluje ter od velikosti podjetja. Nedolgo nazaj je bil ključen pomislek v zvezi z uporabo storitev v oblaku varnost podatkov in nadzor nad dostopom do podatkov. Nova spoznanja, ki dokazujejo, da je varnost podatkov z uporabo storitev v oblaku celo na višjem nivoju kot v klasičnem lastniškem pristopu, so močno pripomogla k večji odprtosti in naklonjenosti podjetij do storitev v oblaku.

Večina novo-nastalih podjetij (start-upov in mini podjetij) sploh ne razmišlja več o kakšni drugi opciji, kot o uporabi storitev v oblaku za podporo njihovega celotnega poslovnega procesa.

V Oraclu se zavedajo, da ne bodo šle vse aplikacije takoj v oblak. Pri srednjih in večjih podjetjih je uvedba storitev v oblaku namreč malce bolj zahtevna, saj morajo podjetja poskrbeti za integracijo s sistemi, ki bodo še kar nekaj let ostali na lokaciji podjetja in bodo morali kot taki sobivati s storitvami v oblaku. Takšnim podjetjem in organizacijam se je Oracle približal tako, da je obrnil logiko oblaka. Običajno, če želimo izkoriščati prednosti oblačnih tehnologij, to pomeni tudi selitev podatkov in aplikacij izven podjetja ter izven države. Oracle nasprotno s svojim inovativnim poslovnim modelom prednosti oblaka pripelje neposredno v podatkovni center podjetij in organizacij.

Uporaba storitev v oblaku v Sloveniji

V Sloveniji so najdlje v razmišljanjih in konkretnih aktivnostih v zvezi z digitalizacijo in posledično tudi s storitvami v oblaku, v bančnem in telekomunikacijskem sektorju. V hitrejše prilagajanje in spreminjanje poslovnih modelov ter strategije je podjetja in organizacije iz teh dveh tržnih sektorjev prisilila konkurenca in pa potrebe uporabnikov njihovih storitev in proizvodov. Obstaja tudi že kar lepo število proizvodnih podjetij, ki so katerega od procesov že preselila v oblak.

Slovenska podjetja pristopajo k uporabi oblaka na dokaj pragmatičen način. Oraclov poslovni partner je na primer moral nujno narediti test za tujega naročnika in je takoj potreboval veliko procesorske moči za izvedbo testa. S pomočjo Oracle oblaka je bilo okolje pripravljeno v nekaj urah. Slovenski Oracle uporabniki prav tako vidijo prednosti oblaka pri zagotavljanju rezervne lokacije podatkovnega centra, saj v primeru koriščenja storitev v oblaku ni potrebna investicija v rezervno lokacijo. V Sloveniji so kot storitve v oblaku za podjetja, poleg dveh že omenjenih, trenutno najbolj zanimive storitve za namizna okolja, testna in razvojna okolja, arhiviranje, upravljanje marketinških in prodajnih aktivnosti, planiranje in budgetiranje, poslovna analitika in obdelava masovnih podatkov (BigData storitev v oblaku).

Prehod na storitve v oblaku ni le trendovski, pač pa neizogibno potreben

Ocenjuje se, da je povprečna starost IT aplikacij danes 20 let. Seveda se potrebe iz leta 1995 ne morejo primerjati s potrebami današnjega časa. Navsezadnje trenutni IT poslovni model, ki temelji izključno na rešitvah, implentiranih in delujočih v okolju naročnika, postaja poslovno nevzdržen. Podjetja morajo posodobiti poslovni model, da bi preživela.

Oracle, ki letos v Sloveniji praznuje 25-letnico delovanja, tako napoveduje, da bo do leta 2020 60 % podjetij na svetu preneslo na oblak njihove najbolj kritične sisteme upravljanja, že do konca letošnjega leta pa bo skoraj 50 % vseh razvojnih in testnih okolij preseljenih v oblak, ki pa nujno ne pomeni izvoz podatkov in aplikacij izven podjetja in države, vsaj ne v primeru Oracle poslovnega modela.