O-STA

Nakivo VM Backup & Replication v7

Nakivo, podjetje za razvoj in trženje varnostnih rešitev za zaščito podatkov v navideznih okolij, varnostno arhiviranje, replikacijo in obnavljanje navideznih strojev, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

obveščata upravitelje navideznih okolij, da je sedaj na voljo sedma različica vodilne rešitve za zaščito podatkov v navideznih okolij, varnostno arhiviranje, replikacijo in obnavljanje navideznih strojev Nakivo Backup & Replication V7.

Podpora za backup okolja Hyper-V: v različici V6, ko so podprli Amazon AWS Ec2, se je Nakivo končno znebil "VMware-only" nalepke. Za različico v7 bo to veljalo še toliko bolj, saj dodajajo podporo za Hyper-V 2012 (R2) in 2016. Manjkal bo le še KVM.

Hyper-V replikacija: v Nakivo v7 lahko ustvarimo več kopij originalnega navideznega strežnik, ki so neaktivne, ne obremenjujejo strojne opreme dokler jih po potrebi ne aktiviramo.

Neposredna skladnost z VMware vSphere v6.5 brez posebnih prilagoditev ali spreminjanja nastavitev.

Možnost ignoriranja SWAP datotek in particij za hitrejše varnostno kopiranje, obnavljanje in prihranek prostora.

Integracija z MS Active Directory za upravljanje pravic Nakivo administratorjev.

Enotna preglednica trenutnih aktivnosti in stanja okolja Nakivo - Activity Management.

Množično (bulk) brisanje zastarelih in ne več potrebnih varnostnih kopij.

Več informacijo novostih in zmogljivostih je na razpolago tukaj:
https://www.nakivo.com/resources/whats-new-in-v7.html

Varovanje podatkov

VMware VM Backup

Rešitev omogoča varnostno kopiranje VMware naprav po urniku ali na zahtevo, lokalno (LAN) ali na oddaljeno lokacijo (WAN). Z rotacijsko shemo Grandfather-Father-Son (GFS) je mogoče privarčevati do 1000 obnovitvenih točk, shema podpira dnevna, tedenska, mesečna in letna rotiranja.

VMware VM Replication

Replikacija izdela identično kopijo navideznega stroja, tudi med obratovanjem, in to po vnaprej določenem urniku ali na zahtevo, lokalno ali na oddaljeno lokacijo. Hranimo lahko do 30 obnovitvenih točk za vsako kopijo. V primeru okvare originalnega stroja lahko poženemo varnostno kopijo in takoj nadaljujemo od tam, kjer je bila narejena.

Applications and Databases Support

Aplikacijsko odvisen način repliciranja (application-aware mode) zagotavlja, da so na varnostnih kopijah namestitve aplikacij in njihove baze podatkov konsistentne, torej da so v delujočem stanju. Kopija stroja, na katerem kritična poslovna aplikacija v resnici sploh ne deluje, nam ne bi nič pomagala. Rešitev podpira Exchange, Active Directory, MS SQL, Oracle, in množico drugih na navideznih strojih nameščenih in delujočih aplikacij.

Automated VM Protection

Samodejno dodajanje na novo kreiranih navideznih strojev v urnike varnostnega kopiranja zagotavlja, da so navidezni stroji kritičnega pomena vedno ustrezno zaščiteni. Rešitev spremlja VMware kontejnerje (resource pool, folder, host, cluster), in vsakokrat, ko se v katerega od spremljanih doda ali premakne nov navidezni stroj, se ga uvrsti na seznam za kopiranje.

Obnavljanje podatkov

Flash VM Boot

Funkcija za zagon navideznega stroja neposredno iz varnostne kopije omogoča zelo hitro obnovitev po katastrofi, uporabljamo pa jo lahko tudi za verifikacijo varnostnih kopij, revizijo obnovitvenih postopkov, hiter dostop neposredno do aplikacij in podatkov v posameznih operacijskih sistemih, pa tudi za preizkušanje sistemskih nadgradenj in aplikacijskih popravkov.

Instant File Recovery

Na razpolago imamo obnavljanje datotek in map neposredno iz varnostne kopije navideznega stroja Windows ali Linux, tudi to deluje preko lokalnega ali oddaljenega omrežja; dostop do datotek je mogoče že po nekaj sekundah.

Instant Object Recovery

Prav tako kot datoteke je mogoče iz varnostne kopije neposredno obnoviti tudi druge aplikacijske objekte na stroju, brez potrebe po predhodnem dolgotrajnem obnavljanja celotnega stroja. Obe funkciji sta dostopni v katerikoli različici rešitve in to takoj, za vsako varnostno kopijo, ne da bi morali nameščati kake agente ali pripraviti poseben tip varnostne kopije.

Full VM Recovery from VM Backup

Če se originalni stroj pokvari, ga lahko obnovimo iz varnostne kopije z le nekaj kliki miške. Obnovljen stroj je takoj v popolnoma enakem stanju kot original v trenutku izdelave varnostne kopije. In to v popolnoma delujočem stanju, kot pripravljen navidezni stroj z nameščenim operacijskim sistemom, aplikacijami in podatki, kot v originalu, ni nam treba ročno kreirati VM, namestiti OS, aplikacije in šele potem sprožiti obnovitev podatkov.

Disaster Recovery with VM Replicas

Replikacija naredi navidezne stroje popolnoma enake originalu, obnovitev po katastrofi naredimo s preprostim zagonom repliciranega stroja. Če je prišlo na originalnem stroju do napake, ki se je replicirala naprej, lahko obnovimo kar repliko samo do ene od prejšnjih obnovitvenih točk, kar lahko pomeni korenit prihranek časa.

Zmanjšanje zahtev po arhivskem prostoru

Global Data Deduplication

De-duplikacija podatkov na nivoju pomnilniških blokov po celotnem varnostnem repozitoriju prinese dramatično zmanjšanje potreb po diskovnem prostoru za varnostno kopiranje.

Efficient Data Compression

Ob de-duplikaciji podatkov je za varčevanje diskovnega prostora pomembna tudi kompresija tj. stiskanje digitalnih podatkov. Kompresija se dela samodejno pri vseh navideznih strojih za vsak blok posebej.

Zmogljivost

Network Acceleration

Ob de-duplikaciji in kompresiji so v okviru rešitve še tehnike za zmanjšanje po omrežju poslanega prometa. Z vsem skupaj se obremenjenost omrežja zmanjša za v povprečju za 50%, kar ima poleg drugih koristi tudi za posledico znatno skrajšanje časa potrebnega za varnostno kopiranje, replikacij in obnavljanje.

Multi-Threading

Rešitev lahko vzporedno krmili po več deset opravil kopiranja, replikacije ali obnavljanja, s čimer spet privarčujemo veliko časa.

Direct SAN Support

Nakivo podpira optična omrežja ter iSCSI SAN za razbremenitev produkcijskega omrežja in dodatne pohitritve.

Forever-Incremental Jobs

Samo začetna varnostna kopija ali replikacija naredi popolno kopijo navideznega stroja, vse ostale so inkrementalne, tuti to pomeni razbremenitve in prihranke. Tehnologija VMware Changed Block Tracking služi hitremu prepoznavanju podatkovnih blokov, ki so se od spremenili od zadnje obdelave.

Zanesljivost

Built for Virtualization, Certified by VMware

Orodje NAKIVO Backup & Replication so bilo razvili posebej za navidezna okolja in je potrjeno s strani podjetja VMware z najzahtevnejšo certifikacijo - VMware Ready status.

Backup Verification

Samodejno preverjanje ustreznosti varnostne kopije je zagotovilo, da je kopija enaka originalu.

Repository Self-Healing

Varnostni repozitorij poln pokvarjenih kopij je neuporaben. To preprečimo s kreiranjem periodičnih opravil testiranja varnostnih kopij in replik v repozitoriju, ki po potrebi tudi samodejno odpravijo napake, katere je mogoče odpraviti.

Full Synthetic Data Storage

Popolno sintetično tvorjenje in hranjenje varnostnih omogoča obnovitev iz katerekoli obnovitvene točke, tudi če predhodne inkrementalne kopije ni ali je pokvarjena.

Automated Job Retries

Samodejna opravila so lahko zelo občutljiva na izpade omrežij, preobremenitve ali druge faktorje, kaj hitro se zgodi, da se ne zaključijo uspešno. Rešitev Nakivo omogoča samodejno po potrebi večkratno ponavljanje neuspešnega opravila in tudi nadaljevanje od tam, kjer je v prejšnji iteraciji prišlo do izpada, namesto od začetka.

Uporabnost

Fast and Easy Deployment

Hitro in enostavno namestitev na računalnik z operacijskim sistemom Windows ali Linux zaključimo še preden do konca popijemo eno skodelico kave. Če je še to predolgo, imamo na razpolago vnaprej v celoti pred-nastavljene navidezne naprave.

Intuitive Web UI

Celotne rešitev bomo upravljali iz enostavnega intuitivnega spletnega vmesnika, katerega je mogoče uporabljati tudi na tablicah.

Job Grouping

Večja podjetja in organizacije si svojo postavitev organizirajo svojim potrebam primerno z logičnim grupiranjem opravil in administracijo po več le-teh hkrati.

Advanced Reporting

Odgovorne osebe so lahko v celoti seznanjane s statusi opravil preko samodejnih po elektronski pošti poslanih poročil o nalogah, na razpolago pa so tudi podrobna PDF poročila za vse naloge ali logične grupe.

Podpora strežniških oblakov

Single-Click Integration with Amazon Cloud

Za varnostno kopiranje na oddaljeno lokacijo je tukaj enostavna integracija s strežniškim oblakom Amazon EC2.

vCloud Director Support

Nakivo lahko izdela varnostne kopije in replike navideznih strojev vCloud Director vApp, ter po potrebi delne ali popolne obnovitve nazaj v vApps.

Integration with Various Public and Private Clouds

Nakivo omogoča integracijo z večino javnih in zasebnih strežniških oblakov, kar pomeni da, lahko ali z varnostnim kopiranjem ščiti navidezne stroje v teh oblakih, ali da jih uporablja kot lokacijo za oddaljene varnostne kopije.

Prihranki

Built-in Database, no Agents

Rešitev vključuje lastno bazo za vodenje vseh lastnih podatkov in ne zahteva nameščanja dodatnih komponent (agenti) na navidezne stroje ali navidezne strežnike ESX(i).

Low Resource Consumption

Zahteve za namestitev so zelo majhne, za osnovno namestitev je dovolj strežnik z dvema procesorskima jedroma in 4 GB delovnega pomnilnika.

Linux Support

Popolna namestitev rešitve na Linux je na razpolago za okolja brez prostih Windows Licenc.

Lowest TCO, Fastest ROI

Licenciranje in vzdrževanje rešitve Nakivo Backup & Replication je običajno za dva- do štiri-krat nižje od konkurence. Govorimo o posebej za virtualizacijo narejeni platformi za zaščito in reševanje navideznih strojev VMware in podatkov v njih - na lokaciji, z oddaljenega mesta ali v oblaku. Vključuje lokalno in oddaljeno varnostno kopiranje in replikacijo, tudi takih strojev z aktivnimi aplikacijami in podatkovnimi bazami. Ob tem poskrbi še za pospeševanje prenosov po omrežju, deduplikacijo, stiskanje in šifriranje podatkov, nastavljivo granularno obnavljanje, ima spletni uporabniški vmesnik, napredno poročanje in podporo za vCloud Director.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

-

### ### ###

O podjetju Nakivo

Nakivo je mlado zasebno podjetje iz Silicijske doline, nastalo je leta 2012 in je najhitreje rastoči ponudnik rešitev za varnostno arhiviranje navideznih strojev VMware. Nakivo razvija in trži linijo naprednih izdelkov za zaščito podatkov v navideznih okolij, varnostno arhiviranje, replikacijo in obnavljanje navideznih strojev. Podjetje je dobičkonosno že od samega nastanka, je eno od najhitreje rastočih tehnoloških podjetij in je uvrščeno na CRN seznam "Emerging Vendor 2013".

Nakivo Backup & Replication je posebej za virtualizacijo narejena platforma za zaščito in reševanje navideznih strojev VMware in podatkov v njih - na lokaciji, z oddaljenega mesta ali v oblaku. Vključuje lokalno in oddaljeno varnostno kopiranje in replikacijo, tudi strojev z aktivnimi aplikacijami in podatkovnimi bazami. Ob tem poskrbi še za pospeševanje prenosov po omrežju, deduplikacijo, stiskanje in šifriranje podatkov, nastavljivo granularno obnavljanje, ponuja pa tudi spletni uporabniški vmesnik, napredno poročanje in podporo za vCloud Director.

Več o podjetju in rešitvah najdete na spletnih straneh: https://www.nakivo.com/company/press-releases.html

Dodatne informacije:

Alen Šalamun, tehnični direktor

alen.salamun@real-sec.com

REAL security d.o.o.

Žolgarjeva ulica 17

2000 Maribor

tel.: 02 234 74 74

http://www.real-sec.com

info@real-sec.com