O-STA

Bo na Koroško zgrajena 4-pasovnica?

V petek 7. aprila 2017 je na temo severnega kraka 3. razvojne osi v Celju na DARS-u potekal sestanek ožje delovne skupine za izgradnjo 3. razvojne osi, katerega sta se udeležila koordinator Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič in koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Zbranim je bila predstavljena Študija upravičenosti izgradnje nove cestne povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku A1-Velenje-SG. Obravnavanih je bilo pet možnih scenarijev izgradnje hitre ceste na odseku Šentrupert-Slovenj Gradec, pri čemer se je kot najbolj optimalen iz tehničnega vidika smotrnosti izgradnje pokazal scenarij takojšnje izgradnje 4-pasovnice na celotnem odseku Šentrupert-Slovenj Gradec. Tako je študija potrdila pričakovanja odbora in iniciative, da se mora na Koroško že v osnovi zgraditi 4-pasovnica. Vendar mora končno odločitev o tem sprejeti še minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Ta naj bi bila znana v kratkem. Korošci pa so predstavnike ministrstva in DARS-a obvestili, da od nameravane izgradnje 4-pasovnice ne bodo odstopili.

Študija je še pokazala, da bodo širši ekonomski učinki investicije samo na odseku Velenje-Slovenj Gradec dodatno znašali kar 31,5 milijona EUR, dodatni učinki na celotni trasi pa skupno okoli 41 milijonov EUR. Investicija na celotnem odseku Šentrupert-Slovenj Gradec je ocenjena na 699 milijonov EUR, pri čemer finančna konstrukcija še vedno ni znana in mora biti zagotovljena do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Tasič in Verhovnik ste še izpostavila, da bi moralo ministrstvo in DARS do 31. marca 2017 podati časovnico izgradnje severnega kraka, vendar je še do danes ni. S strani DARS-a je bilo povedano, da bo časovnica v kratkem poslana, sicer pa sta na semaforju izgradnje odseka Šentrupert-Slovenj Gradec na prvih dveh točkah zasvetili rumeni luči.

Predstavnika Koroške sta spomnila še na podpis sporazuma za izgradnjo celotnega severnega kraka 3. razvojne osi med Šentrupertom in Holmcem. Korošci bomo na podpis počakali še do maja, v nasprotnem primeru sledijo sankcije z oviranjem prometa. Pri tem sta še posebej izpostavila nujnost takojšnjega nadaljevanja umeščanja trase hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec-Holmec in določitev časovnice izgradnje tudi zgornjega dela trase, saj so najnovejše meritve prometa na relaciji Prevalje-Ravne na Koroškem pokazale skoraj 15.000 vozil dnevnega prometa.

Zato bo Odbor za izgradnjo hitre ceste preko Sveta koroške regije zahteval takojšen sestanek z ministrom Gašperšičem, ki bo vseboval dve točki:

1. Odločitev o izgradnji 4-pasovnice Šentrupert-Slovenj Gradec in zaprtje finančne konstrukcije.

2. Takojšen pričetek umeščanje trase hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec-Holmec in določitev časovnice izgradnje tudi za ta odsek.

HOČ'MO CESTO!

Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik,l.r.

--

Mladinski svet Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
T: 031 452 778
E: ms.ravne@gmail.com

www.msr.si