O-STA

Na Koroškem skupna izjava gospodarskega, političnega in civilnodružbenega okolja na temo 3. razvojne osi

Danes dopoldan je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Koroška, Dravograd potekala novinarska konferenca v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Koroška in Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice na temo izgradnje 3. razvojne osi. Na konferenci so predstavili nastanek in namen skupne izjave gospodarskega, političnega in civilnodružbenega okolja, ki jo je v Koroški in Savinjsko-Šaleški regiji podprlo več kot 100 gospodarskih družb, ki pričakujejo zagotovilo za začetek uresničevanja projekta izgradnje prometnice od Šentruperta do Holmca.

Na novinarski konferenci so sodelovali: mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica GZS OZ Koroška, Mojca Kert, predsednica UO GZS OZ Koroška, dr. Cvetka Tinauer, predsednica UO SŠGZ, mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ, Boštjan Gorjup, BSH Hišni aparati, d. o. o., Janez Bijol, Bijol, d. o. o., dr. Tomaž Rožen, dr. Matic Tasič, predsednik Sveta Koroške regije, Koordinacijskega odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško in Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Na konferenci je sodeloval tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je povedal, da je v tem delu Slovenije gospodarski potencial velik in tega se je potrebno zavedati. Pri tem je seveda izgradnja avtoceste bistvenega pomena za normalno in učinkovito poslovanje podjetij. Pomembno je, da se je gospodarstvo na tem območju združilo. Z rezultati podjetja vsak dan dokazujejo, kako zelo pomembna je hitra cesta za vse nas, ki v tem okolju živimo in delamo. Ministrstvo za okolje in prostor RS je svojo nalogo opravilo, na vrsti je Ministrstvo za infrastrukturo RS. Župan Bojan Kontič je dejal, da je nujno, da nam ministrstvo prikaže finančno konstrukcijo tega projekta, saj bo le-ta dokazovala, da so se na ministrstvu zadeve lotili aktivno in z vso potrebno resnostjo. Vztrajali bomo, da se hitra cesta Šentrupert-Koroška gradi hkrati, kot se npr. gradi 13 kilometrov dolg del podravske avtoceste med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje, da se dela čimprej začnejo in da ne ostane vse le pri obljubah.

Vsi sogovorniki na novinarski konferenci so soglašali, da bi - v kolikor država ne bi čimprej začela z aktivnostmi - kot skrajni ukrep uporabili tudi zaporo ceste.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje