O-STA

Trgovanje z gorivi

Trgovanje z gorivi je izredno nazoren primer, kako je trgovinska dejavnost sistematično razdelana. Deli se na trgovino na debelo, na drobno in na posredništvo pri prodaji. Razlikovanje je osnovano na tem, komu se prodaja, in ali je trgovec v procesu prodaje lastnik zaloge ali ne.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi tudi vi radi odprli svoje podjetje? Registracija podjetja bo po udeležbi na našem brezplačnem seminarju zelo enostavna.

Več informacij

Trgovanje z gorivi vključuje tudi kakršna koli preoblikovanja (obdelava, predelava in dodelava) in kakršnokoli storitev, ki je povezana s prodajo. Torej tudi običajne postopke povezane s trgovino, na primer manipulacijo, razvrščanje in mešanje blaga, stekleničenje, pakiranje, (pre)pakiranje ter skladiščenje. Slednje lahko vključuje tudi postopke zmrzovanja, hlajenje ...

Prijava na izobraževanje

Trgovina na debelo vključuje prodajo tako novega kot rabljenega blaga drugim trgovcem na debelo in drobno ter drugim industrijskim, poslovnim, institucionalnim ali profesionalnim uporabnikom.

Posredniki pri prodaji so možni tudi pri trgovanju z gorivi. Ti opravljajo dejavnost posrednikov in trgovcev na debelo, ki trgujejo v tujem imenu in za tuj račun. Lahko pa tudi posredujejo med prodajalci in kupci. Trgovanje z gorivi za svoj račun ni zajeto v posredništvu pri prodaji.

Trgovanje z gorivi je tako v Standardni klasifikaciji dejavnosti prisotno v več posamičnih dejavnostih, glede na obliko trgovanja, ki jo zajame. Tako imamo "Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži", "Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij", "Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi", "Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi" ter "Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno".

Prijava na izobraževanje

Imate težave pri izbiri dejavnosti vašega podjetja? Niste prepričani, ali potrebujete obrtno dovoljenje? Naj vam pri tem pomagajo naši svetovalci na VEM točki, saj ni potrebno da se s Standardno klasifikacijo dejavnosti mučite sami. Dodatne nejasnosti pri odpiranju podjetja ali po njegovi registraciji, vam pomagajo razrešiti naši strokovnjaki. Preverite ponudbo podjetniškega svetovanja, ali pa se udeležite brezplačnega seminarja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Trgovanje z gorivi - pogoji in zahteve

Tako od trgovca na drobno kot na debelo je zahtevano izpolnjevanje minimalnih tehničnih in prostorskih pogojev, vodenje podatkov o trgovskem blagu ter ustrezno določen odpiralni čas. Zahtevano je tudi redno overjanje meril, ki se uporabljajo za zaračunavanje svojih storitev (tehtnic ipd.). Za take vrste meritev je pristojen Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Trgovanje z gorivi, podobno kot katerakoli druga trgovina na drobno, zahteva evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Inšpekcijskim organom mora biti zagotovljeno, da na prodajnem mestu pridejo do podatkov, kot so število in datum prevzemnih dokumentov, prodajna cena, podatki o spremembi prodajne cene blaga ...

Zahtevano je tudi, da sama razporeditev opreme v prodajalni zagotavlja varno gibanje tako kupcev kot zaposlenih, ter varno ravnanje z blagom.

Za trgovanje z gorivi na debelo mora podjetje, pred začetkom poslovanja, pridobiti trošarinsko dovoljenje, ter na podlagi le tega tudi formira trošarinsko skladišče. Trgovanje z gorivi zahteva tudi registracijo za plačilo okoljske dajatve. To mora opraviti najkasneje 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

Za trgovanje z gorivi se zahteva tudi občasna poročanja, saj je to določeno v Zakonu o trošarinah (ZTRO-1). Največ poročanja je davčnemu organu in Ministrstvu za finance.

Prijava na izobraževanje

V kolikor imate dodatna vprašanja glede podjetniških dejavnosti in njihove registracije, se lahko obrnete na referente Datine VEM točke, ki je ena najuspešnejših v Sloveniji. Pokličite na 01 600 1530, ali pišite na data@data.si.

Avtor besedila je Rok Gros, uni. dipl. ekon., Data, d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki pogoji za dejavnost regulirana dejavnost skd 2008

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/08/trgovanje-z-gorivi/