O-STA

Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko in tekmovanje ESREL 2017

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v okviru mednarodne znanstvene konference ESREL 2017, pod vodstvom izr. prof. dr. Marka Čepina, organizira tekmovanje z naslovom Vizualizacija tveganja. Konferenca bo potekala od 18. do 22. junija 2017 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Na tekmovanje vabijo vse, ki bi želeli slikovno upodobiti svoj pogled na varnost, zanesljivost, tveganje, obnovo, vzdrževanje ali katero drugo izmed vsebin konference ESREL 2017.

Kaj lahko tekmovalci predstavijo?

Z vizualizacijo tveganja lahko predstavite svoj originalni pogled na varno in zdravo delovno mesto, zaključen inženirski projekt, povezan z varnostjo, elegantno matematično rešitev, varno uporabo izdelka, seznanjanje skupnosti o varnostni kulturi, odpravo okvar, karikaturo, zanimiv citat, torej vse, kar bi želeli, da zanima širšo javnost in menite, da bi na osnovi vaše upodobitve želela izvedeti več.

Vizualizacija tveganja so lahko fotografije, slike ali diagrami narejeni v resoluciji vsaj 300 dpi in velikosti formata A3, ki bodo v času konference ESREL 2017 postavljene na ogled na razstavnem prostoru.

Sodelujejo lahko vsi, ki se bodo prijavili na konferenco ESREL 2017, pri čemer referat in predstavitev nista pogoj za tekmovanje. Vizualizacije tveganja bodo razvrščene po kategorijah (študenti, profesionalci, raziskovalci itd.), pregledala pa jih bo mednarodna znanstvena žirija, ki bo na koncu razglasila zmagovalce posameznih kategorij. Zmagovalci bodo prejeli tudi priznanja in simbolične nagrade.

Več informacij o tekmovanju na: http://esrel2017.org/program/competition-images-of-risk/.