O-STA

Odstranitev kapele na pokopališču Šmartno

Velenje, 11. april 2017 - Konec preteklega tedna smo začeli z deli za odstranitev dotrajane kapele z grobnico na pokopališču Šmartno.

Kapelo smo v dogovoru z župnijo Velenje sv. Martin in Zavodom za varstvo kulturne dediščine porušili zaradi dotrajanosti, saj je ogrožala varnost obiskovalcev pokopališča. Določene sakralne predmete (križ, portal, grb) iz kapele bo arhiviral Muzej Velenje. Župnija Velenje sv. Martin in Zavod za varstvo kulturne dediščine načrtujejo, da bi v prihodnjih letih na mestu kapele odstranjene sakralne predmete postavili nazaj.

Najugodnejši ponudnik za izvedbo del je bilo podjetje Avtoprevozništvo in storitve z gradbeno mehanizacijo Sovič Franc, s. p. Dela bodo končana danes.

Priajzen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736

www.velenje.si