O-STA

Socialna pomoč - komu je namenjena?

Dominika Ahačič

11 apr 2017

0 komentarjev

Denarna socialna pomoč je eden izmed socialnih transferjev. Z njo se upravičencu zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Socialna pomoč je določena v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Neuspešno iščete službo? Morda je priložnost za vas samozaposlitev. Preverite, kakšne prednosti in slabosti prinaša.

Več informacij

Upravičenci do denarne socialne pomoči

Denarna socialna pomoč je namenjena vsem tistim, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje, oziroma nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočalo preživetje. Hkrati pa morajo aktivno reševati svojo socialno problematiko.

Socialna pomoč pripada tako državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kot tudi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Prijava na izobraževanje

Socialna pomoč se dodeli za določen čas

Kako dolgo bo upravičenec prejemal denarno socialno pomoč je odvisno od okoliščin, ki so podlaga tako za njeno dodelitev, kot tudi za njeno višino. Denarna socialna pomoč se prvič (ko je vloga vložena prvič) lahko dodeli največ za obdobje treh mesecev.

V nadaljevanju pa se socialna pomoč lahko dodeli za obdobje:

  • od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge (prejemanje denarne socialne pomoči brez presledkov), če so okoliščine v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve ostale nespremenjene;
  • za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca;
  • trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške in ki je brez premoženja, upoštevanega po ZUPJS, ali je v institucionalnem varstvu in tudi njeni družinski člani izpolnjujejo enake pogoje.

Kolikšna je višina denarne socialne pomoči?

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,...). Zato je težko splošno določiti, kolikšen znesek pripada upravičencem. Od 1. 8. 2016 osnovni znesek minimalnega dohodka sicer znaša 292,56 evrov. Na njem temelji višina denarne socialne pomoči. Kakšni so njeni informativni zneski, preverite na spletni strani MDDSZ.

Prijava na izobraževanje

Kako zaprositi za denarno socialno pomoč?

Za denarno socialno pomoč se zaprosi z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O tem smo natančneje pisali v prispevku Kakšen je postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Socialna pomoč pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Spomnimo, da je s 1. februarjem 2017 začela veljati novela Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ta določa da upravičencem do denarne socialne pomoči (in varstvenega dodatka) ne bodo več vpisane zaznambe na nepremičninah. Obenem pa njihovim dedičem prejetih sredstev v večini primerov ne bo treba vračati.

Prijava na izobraževanje

Iščete službo? Zakaj se ne bi samozaposlili? Prednosti in slabosti samozaposlitve lahko spoznate na našem brezplačnem seminarju. Če pa bi želeli ustanoviti svoje podjetje, to prav tako lahko storite brezplačno, in sicer na VEM točki DATA.

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki denarna socialna pomoč socialni transferji

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/11/socialna-pomoc-komu-je-namenjena/