O-STA

Samoprijava davčnega obračuna

Samoprijava je institut, ki ga lahko uporabite, če davčnega obračuna Finančni upravi RS (FURS) niste oddali v predpisanem roku. Ta je potekel 31. marca.

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Na delavnici boste pridobili novo znanje, s katerim se boste izognili strošku računovodstva.

Več informacij

Podjetniki in podjetja, tudi tisti, ki poslujete na podlagi normiranih odhodkov, ste morali davčni obračun oddati do konca marca. Če tega niste storili je priporočljivo, da davčni obračun oddate čim prej, oddaja prek portala eDavki je namreč še vedno možna. Kako bo odreagirala Finančna uprava, pa je težko napovedati. To je odvisno od posameznega primera, uradno vas sicer čaka globa. Način, s katerim se lahko izognete morebitnim sankcijam, pa je samoprijava.

Prijava na izobraževanje

Predpisane globe so visoke

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa predvidene globe za davčne prekrške. Davčni prekršek storite tudi v primeru, ko davčnega obračuna ne predložite oziroma ga oddate nepravilno ali prepozno.

V teh primerih je za samostojne podjetnike predpisana globa od 800 do 10.000 evrov. Za mikro in majhne družbe je predvidena globa od 1.200 do 15.000 evrov, za srednje in velike družbe pa od 3.200 do 30.000 evrov.

Prijava na izobraževanje

Ste pozabili oddati davčni obračun? Imate dodatna vprašanja glede davkov in davčnih obračunov? Nudimo vam kakovostno davčno svetovanje. Na njem bomo individualno obravnavali vaš primer in vam svetovali tudi pri vaših prihodnjih poslovnih odločitvah. Za pripravo ponudbe nam pišite na data@data.si.

Samoprijava

Samoprijava med drugim pride v poštev v primeru, če zavezanec obračuna davka ali davčne napovedi v zakonskem roku sploh ni predložil. Zavezanec pa ima dve možnosti. Lahko se odloči, da bo posegel po posebni ureditvi vrnitve v prejšnje stanje (dokazoval bo, da iz utemeljenih razlogov ni mogel oddati davčnega obračuna), lahko pa uveljavlja institut samoprijave iz naslova prepozno predloženega obračuna.

Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predložitev obračuna davka oziroma davčne napovedi v predpisanem roku.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje mora zavezanec pri davčnem organu vložiti najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi. A najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev davčnega obračuna.

V primeru, da je zavezanec ustrezno dokazal utemeljene razloge za zamudo pri oddaji davčnega obračuna, ni storil davčnega prekrška in posledično tudi ni kaznovan.

Enako velja tudi v primeru, ko se samoprijava uveljavlja iz naslova prepozno predloženega obračuna, v katerem zavezanec izkaže preplačilo davka oziroma v katerem uveljavlja vračilo davka. Skladno s 399. členom ZDavP-2 zavezanec za prekršek ni kaznovan. V tem primeru tudi ne bo plačal obresti, saj so te vezane na neplačani oziroma premalo plačani davek.

Prijava na izobraževanje

Finančna uprava za zamudo obračuna obresti

Samoprijava je lahko vložena tudi zaradi nepravilnosti, posledica katerih je premalo izkazan oziroma odmerjen davek. Tako naj bi samoprijava zavezanca za davek spodbudila, da sporoči morebitne pozneje ugotovljene napake oziroma da čim prej predloži davčni obračun.

Samoprijava zavezancu (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ) namreč odvzame odgovornost za prekršek. Kljub temu pa mora zavezanec izpolniti svojo realno davčno obveznost. To pomeni, da od premalo plačanega oziroma neplačanega davka obračuna in plača obresti od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave. Obrestna mera za izračun obresti znaša 3 odstotke letno.

Samoprijava je torej način, s katerim FURS želi doseči, da bi zavezanci sporočili ugotovljene nepravilnosti čim prej. Mogoče jo je vložiti samo enkrat. Velja namreč, da nova samoprijava ne more biti vložena glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno davčni zavezanec že vložil samoprijavo.

Prijava na izobraževanje

Katere knjige moram kot podjetnik voditi? Kaj in kako zapisovati v knjige? Enostavnega knjigovodstva se lahko naučite na naši delavnici. S tem boste bolje sledili vodenju vašega podjetja, obenem pa še prihranili za stroške računovodstva.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki davčni obračun furs samoprijava

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/12/samoprijava-davcnega-obracuna/