O-STA

Razpis za lokalnega turističnega vodnika

Velenje, 13. april 2017 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika Šaleške doline.

Program izobraževanja obsega več srečanj v obliki predavanj, izobraževalnih delavnic in zaključno srečanje s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci pridobijo licenco lokalnih turističnih vodnikov in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov Šaleške doline.

Med prispelimi prijavami bomo izbrali 10 najprimernejših kandidatov za izobraževanje, ki bodo plačali kotizacijo v višini 30 evrov, preostalih 100 evrov bo kril Zavod za turizem Šaleške doline.

Na izobraževanje se lahko prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani, in življenjepis pošljete do vključno 26. aprila 2017 na naslov: Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje, s pripisom na kuverti v levem spodnjem delu "Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2017" ali na elektronski naslov tic@velenje.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 03 8961 864 ali na elektronskem naslovu: tic@velenje.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje