O-STA

[Napoved dogodka] Seja SVM - 18_4_17

Spoštovani,

v torek, 18. aprila 2017, ob 14.00 uri, se bo na zahtevo Mladinskega sveta Slovenije in drugih predstavnikov mladinskega sektorja pričela izredna seja Sveta Vlade RS za mladino na temo revizijskega poročila Računskega sodišča Učinkovitost mladinske politike.

Računsko sodišče RS je namreč 15. marca 2017 objavilo poročilo Učinkovitost mladinske politike, s katerim je med drugim ugotovilo, da:

- Načrtovanje mladinskih politik ne temelji na ustreznih analizah, zato aktivnosti niso usmerjene na najbolj problematična področja

- Financiranje in časovno izvajanje ukrepov ne sledi potrebam mladim

- Veliko ukrepov nima jasnega dolgoročnega doprinosa k reševanju problematike mladih

- Vlada in MIZŠ nista ustrezno zagotovila vseh razpoložljivih virov financiranja

- Je usklajevanje, sodelovanje in koordinacija med deležniki mladinske politike neučinkovita.

V zahtevi za sklic izredne seje smo jasno izrazili pričakovanje, da na sami seji pričakujemo tudi predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, ki naj predstavi, kako se bo Vlada RS lotila sprejema ustreznih ukrepov za odpravo neustreznega stanja na področju mladinske politiki v Sloveniji.

Vsi predstavniki mladih bodo ob začetku seje, ob 13.45 uri, na voljo za IZJAVE ZA MEDIJE.

Lokacija : prostori Vlade RS (velika sejna soba), Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni!