O-STA

Izdajanje računov za zdravstvene storitve

Izvajalec zdravstvene storitve mora naročniku, to je pacientu, izdati račun za opravljeno storitev, ne glede na to, kdo je njen plačnik in kdaj je plačana, pojasnjuje Finančna uprava RS (FURS).

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Bi radi bolje razumeli svoje poslovanje in računovodstvo?

Več informacij

Iz računovodskih predpisov namreč izhaja, da je treba računovodske izkaze sestavljati na podlagi računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih poslovnih dogodkih. Poslovni dogodek je zdravstvena storitev, opravljena pacientu, ki je torej naročnik storitve.

Prijava na izobraževanje

Pri takšnem računovodenju se poslovni dogodki pripoznajo, ko se pojavijo, in ne šele ob plačilu. O njih se poroča v računovodskih izkazih obdobja, na katero se nanašajo. Na tej podlagi je treba vsak poslovni dogodek, ki se je zgodil, v poslovnih knjigah ustrezno evidentirati.

Potrebujete računovodski nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Jure Filip, Data

Imate težave pri izdajanju računov? Za nasvet vprašajte Datine strokovnajke. Preverite pa tudi vse ostale računovodske storitve.

Izvajalec zdravstvene storitve mora izdati račun pacientu

Glede na navedeno mora izvajalec zdravstvene storitve pacientu, kateremu je bila storitev opravljena, izdati račun za opravljeno storitev, ne glede na to, kdo je plačnik teh storitev in kdaj jo plača. Račun mora izdati za celotno opravljeno storitev, četudi storitev deloma plača pacient, deloma zavarovalnica, ali pa jo v celoti krije zavarovalnica oziroma v celoti pacient sam.

Prijava na izobraževanje

To nadalje pomeni, da računi, ki jih izvajalec zdravstvene storitve izda Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pri čemer ZZZS ni naročnik opravljene zdravstvene storitve, ampak zgolj plačnik za opravljeno storitev pacientu, niso izdani za namene DDV. Teh računov se zato ne evidentira v davčne evidence, še pojasnjujejo na FURS.

Izvajalec zdravstvenih storitev na računu navede ceno, ki je razpoložljiva v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka, torej ko je storitev pacientu opravljena. Cena vsake zdravstvene storitve mora namreč biti določena, tudi če je samo akontativna.

Prijava na izobraževanje

Če bi radi bolje razumeli svoje računovodje oziroma bolje sledili vašemu poslovanju, vabljeni na delavnico Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo. Če pa ste podjetnik začetnik in se z izdajanjem računov še niste srečali, obiščite brezplačen seminar Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki furs izdajanje računov zdravstvene storitve

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/19/racuni-za-zdravstvene-storitve/