O-STA

Ustanovitev podjetja na Madžarskem

Se zanimate za poslovanje na madžarskem trgu? Kako poteka ustanovitev podjetja na Madžarskem? O tem smo se pogovarjali z Rokom Tomšičem, pooblaščenim ministrom za gospodarske zadeve na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Ste v vašem podjetju za vse sami? Kako lahko kljub temu izboljšate poslovanje?

Več informacij

Kako poteka ustanovitev podjetja na Madžarskem?

Ustanovitev podjetja na Madžarskem, kot tudi spreminjanje in preoblikovanje gospodarskih družb, je mogoče ob sodelovanju pravnega zastopnika - notarja ali odvetnika. Zahtevek za ustanovitev podjetja na Madžarskem in dokumente, ki so za to potrebni, pravni zastopniki podjetij na sodni register lahko vložijo samo elektronsko. Na enak način, torej elektronsko, sodni register posreduje sklep o ustanovitvi podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pravni zastopnik mora za namen ustanovitve podjetja na Madžarskem pripraviti pogodbo. "Za hitrejši postopek registracije se lahko uporablja vzorec pogodbe. Njena vsebina lahko odstopa od določb zakona o gospodarskih družbah v tolikšni meri, kolikor to dopušča zakon," je povedal Tomšič in dodal, da je poleg pogodbe v papirni obliki, ki jo podpišejo ustanovitelji in overijo pravni predstavniki, k zahtevku za ustanovitev podjetja na Madžarskem treba priložiti več dokumentov. Ti morajo prav tako biti digitalizirati.

Med drugim je treba priložiti:

  • izjavo o soglasju osebe, ki jo pooblastijo za vodenje družbe;
  • potrdilo o vplačilu takse za postopek;
  • potrdilo o upravičenosti do uporabe sedeža.

"Po predložitvi zahtevka za ustanovitev podjetja na Madžarskem, lahko začne družba opravljati svojo dejavnost, vendar mora ime firme do registracije družbe vsebovati oznako v postopku registracije," je pojasnil Tomšič.

Prijava na izobraževanje

Ste seznanjeni s postopki ustanovitve podjetja v Sloveniji? Na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja dobite vse potrebne informacije pred začetkom poslovanja. V kolikor pa ste že izkušeni podjetnik in si želite izzivov v tujini, vam nudimo svetovanje pri vstopu na tuje trge. Če pri tem potrebujete dodaten kapital, se lahko podate v lov za evropska sredstva.

Na koga se lahko obrne slovensko podjetje, če potrebuje pomoč?

Po Tomšičevih izkušnjah se za vstop na madžarski trg oziroma povezovanje z madžarskimi partnerji zanima vse več slovenskih podjetij. Največ jih je iz sektorjev IKT, okoljskih tehnologij, transporta/logistike, gradbeništva, industrije umetnih mas, merilne tehnike, turizma in oblikovanja.

Mnoga izmed njih se za pomoč obračajo prav na Veleposlaništvo RS v Budimpešti, še posebej tista, ki prvič vstopajo na to tržišče oziroma se odločajo za ustanovitev podjetja na Madžarskem. "Najpogosteje povprašujejo po kontaktnih podatkih o madžarskih uvoznikih oziroma distributerjih, panožnih asociacijah in gibanjih v izbranem tržnem segmentu. Slovenska podjetja velikokrat zanima tudi zakonodaja na področju ustanavljanja podjetij (najpogostejše pravne oblike gospodarskih družb), zaposlovanja in davčnih predpisov," je povedal Tomšič.

Prijava na izobraževanje

Na veleposlaništvu slovenskim podjetjem, poleg vseh informacij, omogočajo tudi prostor za sodelovanje z madžarskimi poslovnimi partnerji (prostor za pogovore individualne promocijske dogodke, delavnice, predstavitve, degustacije ...). Tomšič je poudaril, da so slovenskim podjetjem za tovrstne namene prostori veleposlaništva, vključno s pripadajočo avdio-vizualno opremo, vselej brezplačno na razpolago.

Zanimala vas je ustanovitev podjetja na Madžarskem. Zato vam v branje priporočamo tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki madžarska madžarski trg poslovanje v tujini poslovne priložnosti

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/13/ustanovitev-podjetja-na-madzarskem/