O-STA

Zaradi dviga cene toplotne energije župana sklicala izredno sejo

Velenje, 11. maj 2017 - V četrtek, 18. maja, bo ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 3320 Velenje) izredna seja svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.

Razlog za sklic izredne seje je povišanje cene toplotne energije za Šaleško dolino. Konec aprila 2017 smo bili seznanjeni, da s 1. majem 2017 stopi v veljavo nova povprečna cena toplotne energije, ki znaša 17,25148 evrov za MWh, kar predstavlja 57 odstotno povišanje glede na predhodno ceno, ki je znašala 11 evrov za MWh.

Na izredni seji bomo obravnavali stališče svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.

Na seji želimo od odgovornih pojasnila, zakaj podražitev glede na dejstvo, da ima blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) boljši izkoristek, da za enako količino proizvedene energije potrebuje 30 % manj premoga in da naj bi se fiksni stroški poslovanja družbe TEŠ bistveno znižali. V lokalni skupnosti pričakujemo, da bodo končni odjemalci toplotne energije plačevali ceno, ki je pravična in v njej niso vključeni stroški, ki nimajo neposredne vloge pri procesu pridobivanja toplotne energije.

Na izredno sejo smo povabili tudi ministra za infrastrukturo Republike Slovenije, državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, predsednico Uprave Slovenskega državnega holdinga, direktorico Agencije za energijo, vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje, Termoelektrarne Šoštanj, Komunalnega podjetja Velenje, člane Skupščine in Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, nekdanje direktorje Termoelektrarne Šoštanj (dr. Uroš Rotnik, Franc Rosec, mag. Simon Tot) ter predsednika in podpredsednika Kluba podjetnikov SAŠA regije.

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje